MAISTERIVAIHEEN KIELITARJONTA

Maisterivaiheen vapaaehtoisia kieliopintoja voivat valita kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

Viestintä
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op

Ruotsi
XRUO0009  Ruotsin kirjoittaminen (CEFR B1) 3 op
XRUO0010  Työelämän ruotsin suullinen viestintä (CEFR B2) 3 op 

Englanti
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
XENG0207  English: Academic Presentation Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr


Syyslukukausi 2013
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op
XRUO0009  Ruotsin kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr

Kevätlukukausi 2014
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op
XTYO0101  Neuvottelutaito 2 op
XRUO0010  Työelämän ruotsin suullinen viestintä (CEFR B2) 3 op
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
XENG0207  English: Academic Presentation Skills (CEFR C1) 3 ECTS cr