TAITEIDEN TIEDEKUNTA

TEOLLINEN MUOTOILU


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (13 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

MSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
MSUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (3 op)
MRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1 op
MRUO0011  Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
MENG0001  English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
MENG0002  English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr