VAPAAEHTOISET ALKEIS- JA JATKOKURSSIT 1-4 (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi

Kurssi 1, esim. XVEN0001 Venäjä 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.


VAPAAEHTOISET KIELIKURSSIT 2013-2014

Chinese 1-4
Chinese Culture
Finnish for Foreigners 1-4 or Survival Finnish
French 1-4
Italian 1-4
Italian Culture
Japanese 1-2
Saame 1-4
Saksa 1-4
Spanish 1-4
Venäjä 1-4
Russian Culture Club

Kurssien aikataulut ja kuvaukset ovat WebOodissa.


Syyslukukausi 2013

XFIN0007  Survival Finnish (CEFR A1) (2 ECTS cr)
XFIN0001  Finnish for Foreigners 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XFIN0002  Finnish for Foreigners 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XRAN0001  French 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XRAN0002  French 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XITA0001   Italian 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XITA0002   Italian 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XJAP0001  Japanese 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XSAA0001  Saame 1 (CEFR A1) (3 op) 
XSAA0002  Saame 2 (CEFR A1) (3 op)

XSAK0001  Saksa 1 (CEFR A1) (3 op)
XSAK0002  Saksa 2 (CEFR A1) (3 op)

XESP0001  Spanish 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr) 
XESP0002  Spanish 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XESP0003  Spanish 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr) 

XVEN0001  Venäjä 1 (CEFR A1) (3 op)
XVEN0002  Venäjä 2 (CEFR A1) (3 op) 
XVEN0009  Russian Culture Club (3 ECTS cr)


Kevätlukukausi 2014
 
 
XKII0001   Chinese 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XKII0002   Chinese 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XKII0003   Chinese 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr)
XKII0007   Chinese Culture (3 ECTS cr) 


XFIN0003  Finnish for Foreigners 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr)
(continues from the autumn term)
XFIN0007  Survival Finnish (CEFR A1) (2 ECTS cr)
XFIN0001  Finnish for Foreigners 1 (CEFR A1) (3 ECTS cr)
XFIN0002  Finnish for Foreigners 2 (CEFR A1) (3 ECTS cr)

XFIN0003  Finnish for Foreigners 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr)*
XFIN0004  Finnish for Foreigners 4 (CEFR A2) (3 ECTS cr)*

XRAN0003  French 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr)
XRAN0004  French 4 (CEFR A2) (3 ECTS cr)


XITA0003  Italian 3 (CEFR A2) (3 ECTS cr)
XITA0004  Italian 4 (CEFR A2) (3 ECTS cr)
XITA0007  Italian Culture (3 ECTS cr)

XJAP0002  Japanese 2 (CEFR A2) (3 ECTS cr)

XSAA0003  Saame 3 (CEFR A2) (3 op)

XSAA0004  Saame 4 (CEFR A2) (3 op)

XSAK0003  Saksa 3 (CEFR A2) (3 op)
XSAK0004  Saksa 4 (CEFR A2) (3 op)

XESP0004  Spanish 4 (CEFR A2) (3 ECTS cr)

XVEN0003  Venäjä 3 (CEFR A2) (3 op)
XVEN0004  Venäjä 4 (CEFR A2) (3 op) 


*XFIN0003 and XFIN0004 are organised in the spring term by the Open University.