Maisterivaiheen kielitarjonta

Maisterivaiheen vapaaehtoisia kieliopintoja voivat valita kaikkien tiedekuntien opiskelijat.


Viestintä
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op
XTYO0101  Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

Ruotsi
XRUO0009  Ruotsin kirjoittamisen kurssi Vethur (CEFR B1) 3 op
XRUO0010  Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2) 3 op 

Englanti
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
XENG0207  English: Academic Presentation Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr


Syyslukukausi 2014
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XTYO0101  Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op
XRUO0009  Ruotsin kirjoittamisen kurssi Vethur (CEFR B1) 3 op
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr
XENG0207  English: Academic Presentation Skills (CEFR C1) 3 ECTS cr 

Kevätlukukausi 2015
XAKA0102  Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103  Tutkimuskirjoittaminen 2 op
XTYO0101  Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op
XRUO0010  Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2) 3 op
SENG0105  English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS cr