Taiteiden tiedekunta

Kuvataidekasvatus


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (14 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)

USUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
USUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (4 op)
URUO0010  Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
URUO0011  Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
UENG0001  English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
UENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr