Taiteiden tiedekunta

Sisustus- ja tekstiilimuotoilu, vaatetussuunnittelu


Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (14 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
FSUO0001  Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Puheviestintä (2 op)
FSUO0002  Puheviestintä 2 op

Ruotsi (4 op)
FRUO0010  Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
FRUO0011  Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
FENG0001  English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS cr
FENG0002  English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS cr