VALMENTAVAT KIELIKURSSIT


FINNISH FOR FOREIGNERS

XFIN0011 Suomen valmentava kurssi (CEFR A2-B1) (2 op) (Finnish for Foreigners -opetusta)

Kurssi on tarkoitettu niille ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Finnish for Foreigners 1–4 -kurssit ja jotka haluavat kerrata ja täydentää oppimaansa ennen kuin he suorittavat suomen kielen käytön ja kulttuurin (XFIN0200) kursseja. Kurssin opetuskielenä on suomi, mutta tarvittaessa voidaan käyttää englantia.


RUOTSI


XRUO0007 Nätfräsch, ruotsin valmentava verkkokurssi (CEFR A2) (2 op)
Verkkokurssin voi suorittaa kuka tahansa Lapin yliopiston opiskelija, joka ei ole suorittanut ruotsin valmentavaa tai ruotsin pakollisia kursseja. Tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa minkään tiedekunnan pakollista tai valinnaista ruotsin kurssia.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään elektronista oppimisympäristöä (Optima), johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa. Tutor lukee ja kommentoi tehtävät Optimassa.

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. osallistuvat oppiaineensa pakolliselle ruotsin kurssille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.


SAKSA JA VENÄJÄ

XSAK0007 Saksan valmentava kurssi (CEFR A2) (3 op)

XVEN0008 Venäjän valmentava kurssi (CEFR A2) (3 op)
Saksan ja venäjän valmentavien kurssien tavoitteena on tarjota aikaisemmin saksaa ja venäjää lukeneille opiskelijoille tehokasta valmentavaa kertausta ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kursseja. Kurssi pyritään tarjoamaan aina silloin kun muuta kertaustarjontaa ei ole eli niinä lukukausina, jolloin ei tarjota muita kielioppia kertaavia kursseja (XSAK0201, XVEN0221, XSAK0003-4, XVEN0003-4).

VALMENTAVAT KIELIKURSSIT 2014-2015
XFIN0011 Suomen valmentava kurssi (CEFR A2-B1) (2 op) (Finnish for foreigners -opetusta)
XRUO0007 Nätfräsch, ruotsin valmentava verkkokurssi (CEFR A2) (2 op)
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)
XSAK0007 Saksan valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)
XVEN0008 Venäjän valmentava kurssi (CEFR A2) (3 op) (viimeisen kerran)

Syyslukukausi 2014

1. periodi
XRUO0007 Nätfräsch, ruotsin valmentava verkkokurssi (CEFR A2) (2 op)
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)
XSAK0007 Saksan valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)
XVEN0008 Venäjän valmentava kurssi (CEFR A2) (3 op) (viimeisen kerran)

2. periodi
XFIN0011 Suomen valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op) (Finnish for foreigners -opetusta)


Kevätlukukausi 2015

3. periodi
XRUO0007 Nätfräsch, ruotsin valmentava verkkokurssi (CEFR A2) (2 op)
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)