Saksan alkeis- jatkokurssit


Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.  Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi

Kurssi 1, esim. XSAK0001 Saksa 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.

XSAK0001 Saksa 1 (CEFR A1) (3 op)
XSAK0002 Saksa 2 (CEFR A1) (3 op)
XSAK0003 Saksa 3 (CEFR A2) (3 op)
XSAK0004 Saksa 4 (CEFR A2) (3 op) 


Syyslukukausi 2014


1. periodi
XSAK0001 Saksa 1 (CEFR A1) (3 op)

2. periodi
XSAK0002 Saksa 2 (CEFR A1) (3 op)


Kevätlukukausi 2015

3. periodi
XSAK0003 Saksa 3 (CEFR A2) (3 op)

4. periodi
XSAK0004 Saksa 4 (CEFR A2) (3 op)


Katso myös muut saksan kurssit

XSAK0007 Saksan valmentava kurssi (CEFR A2) (3 op)
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) (2 op)
XSAK0200 Saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) (25 op)