Käännös- ja kielentarkistuspalvelu (sisäinen)

Käännöstyötä tehdään suomesta englantiin ja englannista suomeen. Oikoluvussa kieli tarkistetaan siten, että varsinaiset kielivirheet poistetaan ja selkeät tyylilliset poikkeamat korjataan. Käännös- ja kielentarkistuspalvelut ovat merkittävä tekijä yliopiston kansainvälistymisen edistämisessä. Yliopiston linjauksen mukaisesti osa strategiaa tukevaan tutkimukseen liittyvistä sekä lyhyistä hallinnon käännös- ja kielentarkistustöistä voidaan tehdä veloituksetta. Hinnoittelu määritellään tilauskohtaisesti erikseen tekstin luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella.
 

Yhteystiedot ja työnjako

Aimo Tattari, kielenkääntäjä
 

Aimo.Tattari(a)ulapland.fi

käännös- ja kielentarkistustehtävät

2860,             
040 484 4444

Richard Foley, kielenkääntäjä
  Richard.Foley(a)ulapland.fi

erityisesti strategiaa tukevan tutkimuksen käännös- ja kielentarkistustehtävät

2857,
040 484 4456

 
Hinnoittelu

  • käännökset: 50 euroa / käännössivu (1560 merkkiä ilman välilyöntejä)
  • kielentarkistus: 30 euroa / tunti

  

Hinnoittelun perusteista:

  • kielentarkistus tuntiperustaista, koska tarkistettavat tekstit ovat tasoltaan ja kieleltään erilaisia
  • yliopisto subventoi hintoja, joten palvelu on markkinahintoja edullisempaa
  • osa käännöstilauksista voidaan tehdä veloituksetta tiettyjen ehtojen täyttyessä; hinnoittelu määritellään tilauskohtaisesti erikseen tekstin luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella

 

Kuinka toimia?

Lähetä palvelupyyntö sähköpostitse käännös- ja kielentarkistuspalveluihin. Valitse yhteyshenkilö tekstin luonteen perusteella (ks. yllä yhteystiedot ja työnjako). Liitä mukaan alkuperäinen teksti Word- tai RTF-muodossa, täsmälliset tilaaja- ja yhteystiedot sekä tieto työn rahoituksesta (esimerkiksi hankkeen nimi / vastuuhenkilö).

Ole ajoissa liikkeellä! Käännettäviä ja kielentarkistettavia tekstejä on runsaasti, joten palvelupyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin.