HAKUESIMERKKEJÄ    Esim. 2. Hakutyypit    Esim. 3. Kaksi tekijää    Esim. 4. Tilastot   Esim. 5. Sanakirjat

  Esimerkki 1.  Hakusanojen yhdistäminen
    
Haetaan tietoa Irakin sodasta
    Voit hakea eri tavoilla (hakutulosten määrät ovat kesäkuulta 2012)

  Haku 1. irak and sota   > 18 viitettä

  Haku 2. irak and sodat  > 21 viitettä

Hakutuloksessa osittain eri viitteitä kuin 1. hakutuloksessa. Asiasanastossa (YSA) sota on sekä yksikössä, että monikossa. Hakusanoina voi siis käyttää molempia muotoja erikseen (haut 1 ja 2) tai yhdessä (haku 3).

  Haku 3. irak and (sota or sodat)  > 26 viitettä

Monimutkaisemmat haut tehdään Tarkennetulla haulla.
Hakutuloksessa on ny mukana kaikki hakujen 1 ja 2 viitteet. Tulosten määrä ei ole kuitenkaan tässä 39, koska haut 1 ja 2 antavat tulokseksi osittain samoja viitteitä.

  Haku 4. (irak or persianlah?) and (sota or sodat or kriisi? or konflikti?)  > 46 viitettä

Hakuun on nyt otettu mukaan vaihtoehtoisia termejä, jolloin hakutulos laajenee edellisiin verrattuna. Hakutuloksessa on kuitenkin mukana kaikki aiemmatkin viitteet.

  Esimerkki 2.  Hakujen kohdentaminen erilaisten hakutyyppien avulla
Haetaan 1990-luvulla julkaistuja teoksia Akseli Gallen-Kallelasta
Valitse ensimmäisen rivin hakusanoille hakutyypiksi Asiasana (kohdehenkilö). Huomaa myös vaihtaa hakuruudun lopusta ORin tilalle "peräkkäiset sanat (fraasihakuna)".
Valitse toisen rivin hakutyypiksi Julkaisuvuosi. Huomaa katkaisumerkki ?
 
  Esimerkki 3. Haettaessa teosta, josta ei ole tarkkoja tietoja

Etsitään kirjoja, joiden kirjoittajina ovat Jari Eskola ja Juha Suoranta
Kirjoita tekijöistä vain sukunimet ja valitse hakutyypiksi Tekijä
Huomaa myös vaihtaa hakuruudun lopusta ORin tilalle AND.

  Esimerkki 4. Tilastojen hakeminen
Haetaan Eläketurvakeskuksen tilastoja
 


Haetaan päihteisiin liittyviä tilastoja

  Esimerkki 5. Sanakirjojen hakeminen
Haetaan englannin kielen sanakirjoja oikeustieteen alalta. Kun kirjoitat samaan hakuruutuun useampia termejä ja haluat niiden kaikkien esiintyvän hakutuloksessa, musita vaihtaa hakuruudun lopusta ORin (oletus) tilalle AND.

Jos haluaa englanti-suomi -sanakirjoja, lisätään hakusanoihin vielä suom?