Hakuesimerkkejä LaY:n henkilökunnan julkaisutietojen hakemisesta

ESIM. 1 Opettajan tai tutkijan kaikki julkaisut 2006 -

 • Kirjoita hakuruutuun henkilön sukunimi ja valitse hakutyypiksi "Tekijä (julk. l.)". Huomaa, että älä valitse pelkkää Tekijä-kenttää.


Esim. 2.
  KTK:n opettajien, tutkijoiden tai muuhun henkilökuntaan kuuluvien julkaisut vuodelta 2007

 • Kirjoita ensimmäiseen hakuruutuun tiedekunnan kustannuspaikkatunnus. Tunnukset löytyvät myös julkaisutietolomakkeelta.
  • 2211100 KTK perustoiminta
  • 2211200 Opetus- ja kasvatusalan koulutuspalvelut
  • 2212100 Harjoittelukoulu perustoiminta
  • 2220100 OTK perustoiminta
  • 2230100 TTK perustoiminta
  • 2230120 TTK täydentävä rahoitus
  • 2241100 Lappea, Pohjoisen yhteiskunnan tutk. inst.
  • 2240100 YTK perustoiminta
  • 2245100 Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti
  • 2245200 MTI täydentävä rahoitus
  • 2250000 Arktisen keskuksen hallinto
  • 2250100 Tiedekeskusnäyttely
  • 2250200 Tiedeviestintä
  • 2250300 Pyvi, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoik. inst.
  • 2250400 Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä
  • 2250500 Arktisen globaalimuutoksen tutkimusryhmä
  • 2261100 Avoin yliopisto
  • 2262100 Koulutus- ja kehittämispalvelut
  • 226300 Kirjasto
  • 2264100 Kielikeskus
  • 2290100 Rehtori
  • 2290500 Viestintä- ja suhdetoiminta
 • Toiselle riville voi kirjoittaa yhden tai useamman halutun julkaisuvuoden.

 

layn julkaisut2.jpg


Esim. 3
  OTK:n referoidut julkaisut vuodelta 2009

 Esim. 4 YTK:n Opettajien ja tutkijoiden julkaisut vuodelta 2010

 • Voit myös hakea opettajien ja tutkijoiden julkaisuja käyttämällä hakusanana lyhennettä "optu" . Tällöin jää pois mm. muun henkilökunnan (muhe) ja jatko-opiskleijoiden (jatko) julkaisut

 

 layn julkaisut4.jpg