2.4 Metatiedon tuotanto

Metatiedon tuotannon tarkoituksena on mahdollistaa tietoaineistojen helppo saavutettavuus, tiedon hyvä löytyvyys ja tutkimustiedon esiin tuonti sekä yliopiston julkaisutuotannon kattava dokumentointi hallinnon tarpeisiin ja tutkimuksen tiedonvälitystä varten.

Metatiedon tuotannossa valitaan, analysoidaan, kuvaillaan ja tallennetaan tietoa pitkäjänteisesti kirjaston kokoelmissa olevista tai kirjaston tarjoamista painetuista ja sähköisistä tietoaineistoista. Aineistoista tallennetaan julkaisua ja sisältöä kuvaavat tiedot tietokantoihin (Juolukka-, Arto- ja Lauda-tietokannat, julkaisuarkisto, Nelli-portaali), joiden avulla sekä paikallis- että etäasiakkaat voivat löytää tietoa ja julkaisuja tehokkaasti. Lauda-tietokantaan tallennetaan myös opinnäytteiden kokotekstejä. Juolukka-tietokanta mahdollistaa myös kirjaston lainaustoiminnan.

Luettelointi-, poiminta- ja sisällönkuvailutyössä käytetään hyväksi kotimaisia ja ulkomaisia kirjastotietokantoja, jotta varmistetaan ajantasaisten aineistojen nopea saatavuus asiakkaiden käyttöön. Arto-tietokantaa tuotetaan osana kansallista kirjastoverkkopalvelua.

Laatu varmistetaan noudattamalla kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, Suomalaisia luettelointisääntöjä, MARC21-formaattia sovellusohjeineen, tietohuollon standardeja sekä Aleph- ja Voyager-luettelointiohjelmaa valtakunnallisena yhteistyönä. Lisäksi hyödynnetään yhteyksiä satoihin ulkomaisiin tietokantoihin tarkistuksia ja tietueiden poimintaa varten.

Esimerkkejä kehitystyöstä:

Tiedostot