2.3 Tietopalvelu ja koulutus

Kirjaston tietopalvelun ja koulutuksen tarkoituksena on edistää opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavien tietoaineistojen käyttöä ja löydettävyyttä ja tukea tiedekuntien omia oppimistavoitteita.

Tietopalvelu ja koulutus sisältävät tiedonhankinnan yksilöohjauksen, ryhmäohjauksen, tiedonhankinnan opetuksen sekä lisäksi verkko-oppaiden laatimisen itsenäistä opiskelua varten.

Tietopalvelua on saatavilla päivittäin asiakaspalvelupisteissä. Tiedonhankinnan opetus kuuluu opetussuunnitelmiin osana tutkintorakennetta ja on pakollinen neljässä viidestä tiedekunnasta. Koulutusta järjestetään opintojen eri vaiheisiin liittyen opintojen alusta väitöskirjan tuottamiseen asti. Tiedonhankinnan opetus perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin informaatiolukutaidon osaamistavoitteisiin.

Koulutusta ja oppimateriaaleja on saatavissa myös englanninkielisenä. Tiedonhankinnan opetuksessa ja ohjauksessa otetaan huomioon erilaisten opiskelijaryhmien tarpeet.

Koulutusta on kehitetty vuosien ajan saadun palautteen perusteella. Koulutuksen sujuvuus ja laatu varmistetaan ohjeistuksella, joka löytyy intranetistä, mm. koulutuksen vuosikello, verkko-oppaiden päivitysohjeet, koulutuksen järjestelyohjeet.

Esimerkkejä kehitystyöstä:

  • laaja  tiedonhankinnan verkkomateriaali itseopiskelua varten (mm. tiedonhankinnan verkko-oppaat ja tietokantakohtaiset pikaoppaat)
  • kansainvälisten opiskelijoiden tiedonhankinnan verkkokurssi Optimassa
  • tutkijoiden tiedonhankinnan kurssi osana tutkijakoulua
  • Levike-hanke, etäopiskelijoiden ohjaus yhdessä kunnankirjastojen kanssa