Journal Citation Reports                                1/3              Englanninkielinen opas


Lehtien vaikuttavuuskertoimet (Impact Factors)

Journal Citation Reports-tietokannasta voi hakea mm. lehtien Impact factoreita, joita käytetään tieteellisten lehtien keskinäisen paremmuuden arvioinnissa.

Impact Factorit lasketaan kullekin lehdelle jakamalla menneen vuoden aikana lehteen tehtyjen viittausten määrä kahden edeltävän vuoden aikana julkaistujen artikkeleiden määrällä. Impact Factoreita on laskettu lähinnä angloamerikkalaisille lehdille. Suurimmat vaikuttavuuskertoimet ovat lääketieteen lehdillä ja suurilla tieteen yleislehdillä kuten Science and Nature.