Viitteiden järjestely

 • Viitteet siirtyvät aina ensin "Last imported" -kansioon, josta ne automaattisesti poistuvat seuraavan siirron yhteydessä.
 • Kaikki viitteet tallentuvat "Not in Folder" -kansioon, jos niitä ei siirretä muihin kansioihin.
 • Viitteitä voi järjestellä myös omiin kansioihin. Luo ensin kansio klikkaamalla "New Folder" -painiketta, nimeä kansio ja klikkaa Create.
 • Siirrä halutut viitteet kansioon
  • valitse viitteet yksitellen tai siirrä koko sivu valitsemalla Page
  • klikkaa viitelistan yläreunasta kansiokuvakkeen kohdalta haluamasi kansio
  • viitteen niemkkeen perään ilmestyy kansion nimi
  • voit siirtää saman viitteen myös useaan eri kansioon

refworks1.jpg

 

Kaksoiskappaleiden poisto

Tarkista säännöllisin väliajoin, oletko siirtänyt RefWorksiin samoja viitteitä useaan kertaan

 • Klikkaa yläreunan valikosta View > Duplicates > Exact Duplicates tai Close Duplicates
 • oletuksena on valittu ruksilla kaksoiskappaleista viimeisimpänä tuotu, tarkista poistettavat
 • klikkaa punaista ruksia (Delete), niin ruksilla valitut poistuvat 

 refworks2.jpg