Koulutus- ja kehittämispalvelujen henkilökunta

Sähköpostiosoitteemme ovat: 

  • koke(at)ulapland.fi
  • henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
     


 niina kuva pieni2.jpg

Alapuranen Niina
Koulutuspäällikkö

Puh. 040 515 6544
Sisäinen puh. 2987

Niina on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, opiskellut pääaineenaan aikuiskasvatustiedettä. Kasvatusalan täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen hän ponnistaa suoraan käytännöstä; työkokemusta on ennen nykyisiä tehtäviä kertynyt mm. peruskoulusta, nuorisotyöstä sekä monipuolisista hanke- ja kehittämistehtävistä kolmannelta sektorilta. Niina on kokenut EU-hankesuunnittelija ja -projektipäällikkö. Hänen käsiensä läpi on kulkenut vuosien aikana niin kansainvälisiä kuin kansallisiakin hankkeita, joiden teemoina ovat olleet esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, työllistyminen, monikulttuurisuus, koulutusvienti, johtaminen sekä työhyvinvointi. Hänen pääpestinsä löytyy opettajien täydennyskoulutuksen puolelta sekä erilaisista lyhytkestoisista, yksilöiden tai organisaatioiden kehittämiseen tähtäävistä koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksista. Niinan osaamisalueisiin kuuluvat lisäksi osallistavat työpajamenetelmät sekä asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen.

LinkedIn-profiiliheli pieni.jpg

Alaräisäinen Heli
Suunnittelija

Puh. 040 4844 393
Sisäinen puh. 4393

Heli on koulutukseltaan sosiologi (YTM) ja tällä hetkellä käynnissä ovat johtamisen psykologian opinnot. Heli on työskennellyt kymmenen vuotta erilaisissa työelämän ja koulutuksen kehittämishankeissa ja on kokenut EU -hankkeiden toteuttaja. Helillä on kokemusta projektin esimiestehtävistä, korkeakoulutetuille suunnatuissa valmennuksissa kouluttamisesta sekä aikuisopiskelijoiden ohjauksesta. Projektiosaaminen, kuntien ja oppilaitosten käytännön tasa-arvosuunnittelu ja hankearviointi ovat Helin vahvuuksia. Tällä hetkellä työ painottuu Yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen koulutusohjelman pilotointiin, innovaatio-osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen kuntaorganisaatioissa.Piia1.JPG

Kilpimaa Piia
Suunnittelija

Puh. 040 4844 424
Sisäinen puh. 4424

Piia on opiskellut sosiaalityötä pääaineenaan Lapin yliopistossa ja suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot ja uraohjaajan opintoja. Hänellä on työkokemuksen ja täydennyskoulutuksen kautta vahva osaaminen opiskelijoiden ohjaajamisesta. Piialla on työkokemusta lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävistä sekä järjestötehtävistä. Koulutus- ja kehittämispalveluissa Piia toimii suunnittelijan tehtävissä erilaisissa täydennyskoulutuksissa sekä ESR-rahoitteisissa hankkeissa projektipäällikkönä ja -suunnittelijana. Piialla on pitkä kokemus työvoimapoliittisista koulutuksista, joissa hän on toiminut ohjaavana opettajana. Lisäksi hänen vahvaa osaamistaan ovat sovittelukoulutukset, kuten työyhteisösovittelijan erityisosaaja -koulutus sekä perheasioiden sovittelun koulutus. Piia hallitsee monia menetelmiä opiskelijoiden ja ryhmien ohjauksessa, fasilitoinnissa ja työpajojen vetämisessä. Tällä hetkellä Piia työskentelee asiantuntijapalveluiden tuotteistamisen tehtävissä ja hyvinvointialan naisyrittäjien parissa.


Koski_Antti_web.jpg

 
Koski Antti
Koulutus- ja kehitysjohtaja


Puh. 040 7368 481
Sisäinen puh. 2967

 

Julkishallinnon kehittämishankkeet, arviointi


LinkedIn-profiili


Katri1.jpg

 

Kuusela Katri
Koulutuspäällikkö

Puh. 040 5161 054
Sisäinen puh. 2957

Katri on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja opiskellut pääaineenaan kasvatustiedettä. Hänellä on työkokemusta yliopiston opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusten suunnittelijan tehtävistä sekä nuorten hyvinvointia edistävän hankkeen koordinaattorin tehtävistä Pohjois-Suomen osaamiskeskuksesta. Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuspäällikkönä Katri työskentelee erilaisissa ESR-rahoitteisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa projektipäällikkönä. Lisäksi hän on vastannut mm. yksikkömme psykoterapiakoulutuksista, päihdetyön koulutuksesta sekä päiväkodinjohtajien koulutuksesta. Katrilla on kokemusta ja osaamista aikuisopiskelijoiden ohjaustehtävistä, hankesuunnittelusta, hankehallinnoinnista sekä rahoitusten hauista. Parhaillaan Katri tekee töitä hyvinvointialan naisyrittäjien kanssa sekä kunnan palveluiden kehittämisessä ja mielenterveystyön johtamisopintojen parissa.

LinkedIn-profiili

Lissu1.JPG

Piittisjärvi Marja-Liisa
Koulutussihteeri


Puh. 0400 192 135
Sisäinen puh. 2954

Yksikön henkilöstösihteerin tehtävät, osto- ja myyntilaskut, matkajärjestelyt ja tilavaraukset, yritysyhteistyö, markkinointi
Posio_Esa_web_v2.jpg

Posio Esa
Suunnittelija

Puh. 040 4844 074 
Sisäinen puh. 2064

Esa on hallintotieteen maisteri ja valmistelemassa jatkotutkintoa opetuspalveluiden ja -tuotteiden muotoilusta, kehittämisestä ja näiden johtamisesta. Hän on opiskellut viisi vuotta Barcelonan yliopistossa, minkä vuoksi häneltä luonnistuu opetus ja ohjaus myös espanjaksi ja katalaaniksi. Tämä on vienyt hänet opettamaan aina Argentiinaan asti osaamisalueillaan, joita ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, organisaatioiden kehittäminen ja palveluiden suunnittelu, tutkimus sekä tieto- ja viestintätekniikka. Näkökulmaa opetuksen sisältöihin Esa on saanut työssään yrittäjänä yhdeksän vuoden ajan sekä kahden vuoden ajan hallintotieteen assistenttina. Tällä hetkellä Esa toimii ohjaajana, opettajana ja asiantuntijana johtamiskoulutuksissa, elämyspalveluiden englanninkielisessä koulutusohjelmassa sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvissä kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksissa.

LinkedIn-profiiliRautio_Krista_web.jpg

Rautio Krista
Suunnittelija

Puh. 040 4844 075
Sisäinen puh. 2946

Krista on koulutukseltaan sosiologi (YTM), hallintotieteellisellä vahvistuksella. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys ja uraohjaukseen liittyviä opintoja. Yliopistossa työskentelyä edeltää lähes kymmenvuotinen työkokemus yksityisellä sektorilla, kaupan ja matkailun aloilla. Näin ollen työskentely yritysten parissa pohjautuu aitoon kenttäkokemukseen. Lähellä Kristan sydäntä ovat myös monikulttuuriset toimintaympäristöt, jotka ovat tulleet tutuiksi kansainvälisten opinto- ja työkokemusten myötä. Koulutus- ja kehittämispalveluissa hän toimii suunnittelijana ja ohjaajana työvoimapoliittisissa ura- ja yritysohjauskoulutuksissa sekä ESR-rahoitteisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi hän suunnittelee henkilöstökoulutuksia yliopiston ja asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. Kristalla on paljon kokemusta verkostojen rakentamisesta ja kehittämisestä.

LinkedIn-profiili Vanhala_Anna_web.jpg

Vanhala Anna
Suunnittelija

Puh. 040 4844 067
Sisäinen puh. 4067

Anna on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, hän on kouluttautunut myös eräoppaaksi ja työskennellyt matkailualalla monenlaisissa työtehtävissä aina oppaan töistä projektikoordinointiin ja tuotekehitykseen yrittäjäverkostoissa.
Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluissa Anna työskentelee erilaisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa. Hänellä on kokemusta mm. yritysten sukupolvenvaihdoksista, yritysten myyntijohtamisen koulutuksista, matkailun laadun sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisestä. Anna on työskennellyt laaja-alaisesti lappilaisissa yrittäjäverkostoissa ja hän tuntee hyvin alueen erityispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet. Anna toimii Lapin ylipiston eMBA- koulutusohjelmien koordinoijana ja suunnittelijana. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös markkinointi ja työpajakoulutukset.

LinkedIn-profiili


Lapin yliopisto kokeilu.jpg
 
Mäkelä-Kolmonen Ritva
TaloussihteeriPuh. 040 5849 316
Sisäinen puh. 2947


 


Lapin yliopisto kokeilu.jpg

Alaräisäinen Heli
Suunnittelija

 

Puh. 040 4844 393
Sisäinen puh. 4393


Yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen koulutusohjelma, Joustotyöstä jaksamista työelämään -hanke, tasa-arvosuunnittelu koulutuksessa ja työelämässä