Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishanke (AIKO) 2012-2014

Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeessa kehitetään lappilaisten korkeakoulujen aikuiskoulutuksen toimintamallia. Lapin aikuiskoulutusstrategiaa tehdään ELY-vetoisesti yhteistyössä Lapin aluekehittäjien, korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, vapaan sivistystyön sekä elinkeinoelämän kanssa. Työ on käynnistynyt yhteisen vision 2020 luomisella sekä aikuiskoulutuksen heikkouksien ja vahvuuksien analysoinnilla. Työn etenemistä voit seurata tästä blogista.


Aikuiskoulutus työelämän ja alueen kehittäjänä -opintokokonaisuus (30 op)


Osana Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishanketta toteutettiin aikuiskoulutuksen asiantuntijoille suunnattu henkilöstökoulutus. Henkilöstökoulutus toimi konsernin aikuiskoulutuksen kehittämisympäristönä, jossa aikuiskoulutuksen alueella toimiva henkilöstö kehitti tulevaisuuden toimintamalleja asiantuntijaohjauksen tuella. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena oli kehittää konsernin aikuiskoulutuksen toimintamallia ja luoda näin yhteistoiminnallisia käytäntöjä sekä suunnitella uusia koulutuskokonaisuuksia. Samalla vahvistettiin osallistujien henkilökohtaisia valmiuksia sekä osaamista.
 
Osallistujien koulutus- ja kehittämisosaaminen vahvistui työelämäläheisten työkalujen sekä menetelmien avulla. Koulutuksen aikana osallistujilla oli mahdollisuus vahvistaa verkosto- ja fasilitointitaitojaan sekä syventää aikuiskoulutuspalveluiden markkinointiosaamistaan. Koulutusosio käynnistyi 26.4.2012 ja se saatettiin päätökseen marraskuussa 2013.

Lisätietoja Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeesta löydät täältä. Sivuilla voit jättää kysymyksiä ja kommentteja hankkeeseen liittyen. Blogin kirjoittajat, eli hankkeen operatiivisen työryhmän jäsenet vastaavat niihin mielellään.


Lisätietoja:
koulutus- ja kehittämisjohtaja Antti Koski
p. 040 736 8481
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
 
logo luc.png      Ramk_logo.gif        ktamk logo.png   

LaY pieni.jpg       sosiaalirahasto.jpg     vipuvoimaa eulta.gif
 
ely.jpg