Hyvinvointialojen naisyrittäjyyttä Lappiin (2013-2014)Hankkeen tavoitteena on tukea Lapin naisyrittäjiä, jotka ovat yleensä pienyrittäjiä sekä edistää ja tukuea naisyrittäjien verkostoitumista keskenään ja kuntaedustajien kanssa. Toimenpiteillä vahvistetaan yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua, mahdollisuuksia uusien yritysmuotojen syntymiseen ja yritystoiminnan laajentamiseen. Verkostoitumisen kautta tuetaan myös yrittäjien hyvinvointia sekä tiedon välittymistä eri toimijatahojen kesken.

Hankkeella kartoitetaan Lapin kuntien hyvinvointialan palvelumuotoja sekä tulevaisuuden palvelutarpeita ja mahdollisia palvelutuotannon alueita, joita kunnat voisivat tarjota yksityisten palvelutuottajien tuotettavaksi. Tämän kartoituksen kautta saadaan tietoa kuntien palvelutarpeista ja se välitetään myös alueen yrittäjille tiedoksi. Tällä tavoin mahdollistetaan uuden yrityspotentiaalin jalkautuminen alueelle, alueella jo toimivien yrittäjien liiketoiminnan laajentuminen sekä edistetään kuntatoimijoiden ja yrittäjien välisten toimintamallien kehittämistä palvelutarjonnassa.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat naisyrittäjien kartoitus ja kontaktointi pilottikunnissa ja kehittämistarvekartoituksen tekeminen yrittäjille. Lapin kunnille tehdään hyvinvointialan palvelukartoitus palveluiden nykytilasta ja tarpeista tulevaisuudessa. Naisyrittäjille ja kuntatahon edustajille järjestetään pilottikunnissa yhteinen työpaja, jonka tarkoituksena on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja miettiä tulevaisuuden palvelutarjonnan mahdollisuuksia.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut, Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki ja Kittilän kunta.


Hankkeen kesto:
1.8.2013- 301.8.2013- 30. 6.2014

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Manner-Suomen ESR ohjelmasta

Budjetti:  49 998€Lisätietoja:

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Suunnittelija Piia Kilpimaa (p. 040 4844 424040 4844 424)
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
 


 
             Hyve logot.jpg