Joustotyöstä jaksamista työelämään

Koulutus- ja kehittämispalvelut toteutti esiselvityshankkeen, jossa selvitettiin joustotyön mahdollisuuksia, haasteita ja edellytyksiä Lapin alueella. Vaikka etätyötä/joustotyötä on tutkittu paljon ja aihe on ollut esillä jo vuosia, silti joustotyön tekeminen ei ole systemaattisesti laajentunut. Esimerkiksi Lapissa on pääsääntöisesti hyvät tekniset mahdollisuudet tehdä joustotyötä ja yhä useammassa organisaatiossa joustotyötä tehdäänkin jossakin muodossa.

Haasteeksi nähdään usein joustotyön organisointi ja ohjaaminen. Muuttuvat työn tekemisen tavat aiheuttavat organisaatioissa johtamisen sekä työyhteisöjen kehittämistarpeita. Näihin tarpeisiin voidaan vastata kehittämällä uusia johtamisen ja työnorganisoinnin menetelmiä, osaamista ja toimintatapoja.

Aiheen eteenpäin viemiseksi tarvitaan konkreettista tietoa joustotyön johtamiseen, ohjaamiseen sekä muihin joustotyön käytäntöihin liittyen.

 HANKKEEN TOIMENPITEET

1) Hankkeessa selvitetään joustotyön käyttöä ja merkitystä organisaatioissa sekä sen vaikutuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvitys laaditaan kartoittamalla aikaisempien tutkimuksien tuloksia ja haastattelemalla paikallisia organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita joustotyön kehittämisestä.

2) Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkosto edistämään joustotyön kehittämistä. Verkostoitumista tuetaan järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja.

3) Hankkeessa toteutetaan esiselvitysraportti, jonka pohjalta suunnitellaan laajempi joustotyön koulutus- ja kehittämiskokonaisuus.

Hanke on suunniteltu ja se toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa.

Hankkeen kesto: 1.2.2014 - 31.12.2014
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Manner-Suomen ESR-ohjelma
Budjetti: 50 000 €

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Heli Alaräisänen, p. 040 4844393
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut


sosiaalirahasto.jpg        ely pieni.jpg     vipuvoimaa-logo.gif