Perheille parasta - työniloa työntekijöille -hanke

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Tornioon tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia tukeva monisektorinen työskentelymalli kuntaorganisaation muutostilanteisiin, erityisesti perheille suunnatuissa palveluissa.

Keskeisenä osana palvelutuotannon mallien kehittämisessä on tarkastella henkilöstön
työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja edistää työhyvinvointia sekä lisäksi varmistaa palveluiden tuottavuus muutostilanteissa.

Hankkeessa toteutetaan Tornion kaupungin perheille suunnatuissa palveluissa työskentelevälle henkilöstölle työhyvinvointikysely ja osaamistarvervekartoitus. henkilöstökoulutuksia sekä ohjattua työpajatyöskentelyä. Uusi ennaltaehkäisevään työhön painottuva palvelujärjestelmän mallli kehitetään kokeilujen kautta ja sitä voidaan hyödyntää laajemminkin kunta-alalla.

Hanke toimii ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY:n myöntämän ESR-rahoituksen.

 

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Katri Kuusela
koulutus- ja kehittämispalvelut/Lapin yliopisto
p. 040 5161 054
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

projektikoordinaattori Jaana Sahi
Tornion kaupunki
p. 040 667 2337
etunimi.sukunimi@tornio.fi

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

 

Tornion logo.jpg