Ylitornion hankeKoulutus- ja kehittämispalvelut yksikkö on mukana Ylitornion kunnan henkilöstön osaamista kehittävässä hankkeessa. Rahoittajana on Tekes, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Hanke on alkanut toukokuussa 2013, jolloin Ylitornion kunnan henkilöstölle toteutettiin henkilöstökysely. Hanke jatkuu toukokuuhun 2015 asti. Projektin tavoitteena on kehittää Ylitornion kunnalle toiminta- ja johtamismalli jolla pystytään luomaan henkilöstölle edellytykset vastata muun muassa ikärakenteen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Projektin toimenpiteisiin sisältyivät henkilöstökoulutusosio ja kehittämistyöpajat. Henkilöstökoulutusosio oli tarkoitettu kaikille kunnan työntekijöille. Koulutusosio alkoi lokakuussa 2013 ja päättyi toukokuussa 2014. Koulutusosioiden teemoja olivat mm. viestintä työyhteisötaitona, viestintä johtamisen voimavarana ja kuntastrategian toteuttajana (ylimmälle johdolle), esimies työyhteisön avainviestijänä (esimiehille), arjen viestintätaitoja, hyvää asiakaspalvelua, kehityskeskustelukäytäntö sekä päättöjakso: tästä on sovittu!

Henkilöstökoulutusosion lisäksi hankkeessa luodaan työpajatyöskentelyn ja asiantuntijoiden alustusten kautta yhteinen näkemys Ylitornion kunnan tulevaisuuden palvelutoiminnasta ja alueellisista yhteistyörakenteista. Kehittämistyöpajojen tavoitteena on määritellä Ylitornion strategia, palvelujärjestelmän toimintamalli ja sen muutoksen edellyttämät uudistukset.


Lisätietoja:

Koulutus- ja kehitysjohtaja Antti Koski, p. 040 7368 481040 7368 481, antti.koski@ulapland.fi
tai
suunnittelija Mirja Heikkala, p. 040 4844 013040 4844 013, mirja.heikkala@ulapland.fitekes.jpg          Ylitornion kunta.png          koke-logo.jpg