Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma 30op

 

Uusi ajankohtaisiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoihin liittyvä koulutusohjelma käynnistyy elokuussa 2015.

Koulutusohjelmassa yhdistyy uudella tavalla yhteiskunnallinen ja oikeudellinen näkökulma ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa, mikä antaa käytännön työelämässä tarvittavaa kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja päätöksenteossa.

Koulutusohjelmassa käsitellään muun muassa ympäristön käytön suunnitteluprosesseja, ympäristön- ja luonnonsuojelua, eri luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamista, tietoa, arvoja ja vaikuttamista ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa sekä ympäristöjohtamista. Kouluttajina toimivat muun muassa Lapin yliopiston oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijat.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteisesti Lapissa ja Kainuussa, mikä mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamisen yli maakuntarajojen. Lähiopetuspäiviä järjestetään yhtäaikaa sekä Lapissa että Kainuussa ja lisäksi kokoonnutaan yhdessä paikassa tapahtuviin lähiopetusseminaareihin. Koulutusohjelmassa laaditaan myös omaan työhön ja taustaorganisaation kehittämistarpeisiin liittyvä kehittämistehtävä, jota asiantuntijat ohjaavat.

 

 

Yhteystiedot:

suunnittelija Heli Alaräisänen

Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämisplavelut

p. 040 4844393

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

suunnittelija Hannu Tikkanen

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA (Kajaani)

p.044 710 1631044 710 1631

etunimi.sukunimi@aikopa.fi

 

 

Koulutusohjelma on rakennettu Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden (AIKOPA) yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksen rahoittamissa ESR -hankkeissa. Koulutusohjelma myös toteutetaan ESR -hankkeena, jota rahoittavat edellä mainittujen tahojen lisäksi Kolarin ja Sodankylän kunnat sekä Kuusamon kaupunki.

 

 

 

Sodankylä.jpg

 

Kolari vaakuna.jpg Kuusamo.gif

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpgVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpgKajaanin amk.png AIKOPA.png

 

TEM_RR_ikonit_kestava.jpg