Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelmaan hakeminen

Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu kaikille ympäristöasioiden ja ympäristöön liittyvien hankkeiden tai kaavoituksen parissa työskenteleville kuten kuntien johdolle, luottamushenkilöille, kuntien viranhaltijoille, viranomaisille, asiantuntijoille, opetustoimelle, yritysten johdolle ja henkilöstölle ja eri elinkeinojen harjoittajille.  

Koulutusohjelmaan osallistuminen ei edellytä aikaisempia ympäristöoikeuden tai ympäristösosiologian opintoja. Hakijalta edellytetään vähintään soveltuvaa opistoasteen tai amk -tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista koulutusta, jonka lisäksi hakija toimii aiheeseen liittyvässä työtehtävässä. Valintakriteereissä painotetaan hakijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämistarvetta, mahdollisuutta soveltaa opittua omassa työssään tai taustaorganisaatiossaan ja koulutusohjelmaan kuuluvan kehittämistehtävän toteuttamista osana omaa työtään. Myös koulutusohjelmaan sitoutumista painotetaan.

Opiskelijavalinnat tehdään hakupapereiden perusteella. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulutuspaikkoja, suoritetaan lisäksi ryhmähaastattelut, joista sovitaan erikseen. Koulutusohjelmaan valitaan yhteensä 25-35 opiskelijaa.

Koulutusohjelman haku on päättynyt. Täydennyskoulutusohjelmaan valittiin 36 opiskelijaa.

 

 

Lisätietoja:

suunnittelija Heli Alaräisänen

Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämisplavelut

p. 040 4844393

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

suunnittelija Hannu Tikkanen

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA (Kajaani)

p.044 710 1631

etunimi.sukunimi@aikopa.fi

 

 Sodankylä.jpg

 

Kolari vaakuna.jpg  Kuusamo.gif

ely pieni.jpg

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpgKajaanin amk.pngTEM_RR_ikonit_kestava.jpgAIKOPA.png