Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelman rakenne ja aikataulu

Koulutusohjelmassa yhdistyy ympäristöoikeuden, ympäristösosiologian ja ympäristöjohtamisen osaaminen, jota sovelletaan käytännön työelämään oppimistehtävien ja kehittämistehtävän avulla. Kehittämistehtävää työstetään koko koulutusohjelman ajan. 

Teemoja 1-4 käsitellään ympäristösosiologisesta ja ympäristöoikeudellisesta näkökulmasta ja teemassa viisi paneudutaan ympäristöjohtamiseen, jonka lopullinen sisältö tarkennetaan opiskelijaryhmän tarpeiden pohjalta. 

Ymp rakenne kuva.jpg

 

 

Koulutusohjelma toteutetaan Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma 30op -hankkeessa, jota rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus (ESR), Lapin yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kolarin ja Sodankylän kunnat sekä Kuusamon kaupunki.

 

Lapin yliopisto pidättää oikeudet muutoksiin koulutusohjelman sisällöissä.