Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelmassa opiskelu

Koulutusohjelma tarjoaa monialaisen ja käytännön työelämään sovellettavan opintokokonaisuuden, josta hyötyvät niin käytännön ympäristöasioiden parissa työskentelevät kuin elinkeinonharjoittajat, asiantuntijat ja kouluttajat sekä päätöksentekijät ja johtotehtävissä työskentelevät. Koulutusohjelma mahdollistaa monialaisen ja eri maakuntien välisen vuoropuhelun sekä osaamisen ja kokemusten jakamisen.

Koulutusohjelman laajuus on 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 työtuntia. Koulutusohjelma rakentuu viidestä moduulista ja kehittämistehtävästä, jotka suoritetaan puolentoista vuoden aikana työn ohessa.

Opiskelu muodostuu jokaisen moduulin yhteydessä järjestettävästä kahden päivän lähiopetusseminaarista ja itsenäisestä opiskelusta, joka sisältää oppimistehtävien tekemistä ja kirjallisuuteen perehtymistä. Lähiopetuspäivät mahdollistavat eri paikkakunnilta tulevien opiskelijoiden tiedon ja osaamisen jakamisen sekä monialaisen vuoropuhelun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Jokaiseen moduuliin liittyy lisäksi oppimistehtävä, jota sovelletaan omaan työhön/organisaatioon ja raportoidaan kirjallisesti. Lisäksi suoritetaan 5 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, jota työstetään koko koulutusohjelman ajan.  Kehittämistehtävä on käytännön kehittämishanke, joka vastaa opiskelijan taustaorganisaation kehittämistarpeisiin. Koulutusohjelman asiantuntijat ohjaavat kehittämistehtäviä tarpeen mukaan. Kehittämishankkeen toteutuksesta ja tuloksista laaditaan kirjallinen raportti, joka esitellään koulutusohjelman päätösseminaarissa pienryhmissä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annettuun määräaikaan mennessä. Ohjelman kouluttajina toimivat pääosin Lapin yliopiston ympäristöoikeuden ja ympäristösosiologian asiantuntijat. Koulutusohjelmassa hyödynnetäään tarvittaessa myös Lapin yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Ympäristöjohtamisen koulutusmoduulin asiantuntijat rekrytoidaan koulutusohjelman käynnistyessä, kun opiskelijaryhmän tarpeet ovat tarkentuneet.

Lähiopetusseminaarit järjestetään pääosin Rovaniemellä ja Kajaanissa. Joitakin yhteisiä lähiopetuspäiviä järjestetään mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa myös verkko-oppimisympäristössä. Joihinkin erikseen sovittaviin lähiopetusjaksoihin voi tarvitaessa osallistua etäyhteyden kautta.

Koulutusohjelma käynnistyy lähiopetuksen osalta 20.8.2015. Ennen lähiopetuksen käynnistymistä opiskelijoille toimitetaan tarkemmat tiedot opintojaksoista ja käytännön opiskeluun liittyvät ohjeet.

 

Lapin yliopisto pidättää oikeudet muutoksiin koulutusohjelman sisällöissä ja aikataulussa.