Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

KEHITTYVÄ REHTORI IV - oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op, 2013-2014

Koulutuksen kuvaus

Oppisopimustyyppinen sivistys- ja oppilaitosjohdon 30 op:n täydennyskoulutusohjelma on tarkoitettu oppilaitosjohdossa toimiville henkilöille perusopetuksessa, toisella asteella, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana työn ohella, ja siitä on työssäoppimista n. 70 % ja tietopuolista opiskelua n. 30 %. Koulutus toteutetaan samansisältöisenä valtakunnallisesti. Koulutus on suunnattu perusopetuksessa, toisella asteella, aikuiskoulutuksessa tai vapaassa sivistystyössä työskenteleville henkilöille.

Koulutushankkeen tavoitteena on antaa oppilaitosjohdolle erityispätevyyttä johtaa organisaatiotaan sekä pedagogisesta että hallinnollisesta näkökulmasta. Koulutuksen kautta saavutettava osaaminen vastaa Euroopan tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaista tasoa 7, eli sen on yliopistotutkinnon jälkeistä täydennyskoulutusta.
 

Koulutuksen sisällöt rakentuvat seuraavien otsikoiden alle:
- Henkilökohtaiset johtamistaidot
- Pedagoginen johtaminen
- Henkilöstön ja työyhteisön johtaminen
- Talous- ja hallintojohtaminen
- Johtaminen oppilaitoksen muutoksessa ja kehittämisessä

Koulutuksen työtavat:
- Osallistuminen valtakunnallisiin teemaseminaareihin (5 kpl, videoneuvotteluvälitys)
- Osallistuminen alueryhmän kokoontumisiin teemaseminaarien välissä (3-4 kpl; oppimistehtävien ja kehittämishankkeiden vertais-, pari- ja pienryhmäohjausta)
- Syventäviin tallennettuihin asiantuntijapuheenvuoroihin tutustuminen verkko-oppimisympäristössä
- Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
- Kehittämistehtävän työstäminen siihen sisältyvine raportointeineen
- Soveltavien teemakohtaisten oppimistehtävien laatiminen ja raportointi
- Opiskelu verkko-oppimisympäristössä
- Työssä oppiminen (autenttiset työtilanteet)
- Työpaikalla tapahtuva työssä oppimisen ohjaus
- Vertaistuki
- Osaamisen itsearviointi
 

Koulutuksen kohderyhmä:
Vähintään 3-5 vuotta rehtori- tai oppilaitosjohtokokemusta tai sivistystoimen johtokokemusta omaavat henkilöt. Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta jos hakijoita on aloituspaikkoja (10) enemmän, valitaan hakijoiden työkokemusajan perusteella.
 

Koulutus on osallistujille maksuton, sen rahoittaa OSAAVA-hanke (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Koulutus käynnistyi marraskuussa 2013 ja se päättyy joulukuussa 2014.

Lähiopetuspäiviä on koulutuksessa kymmenen.


Lisätietoja:
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
suunnittelija Esa Posio, p. 040 4844 074, sähköposti esa.posio(at)ulapland.fi
  
 
Toteutuksessa on mukana 8 yliopistollista täydennyskoulutuskeskusta: Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut koulutuksen koordinaattorina, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön koulutus- ja kehittämispalvelut, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus ja Sibelius-Akatemian Täydennyskoulutus.

Katso myös: http://tyotekijaansaopettaa.fi/