Koke_Luovat_alat.jpg

Luovat alat

Taide- ja kulttuurialojen täydennyskoulutustoiminnan taustalla on yliopiston tiedekuntaperusta ja tiivis tiedekuntayhteistyö taiteiden tiedekunnan kanssa. Järjestämämme ammatillinen täydennyskoulutus keskittyy työelämän kehittämistarpeita palvelevaan toimintaan sekä yksilön osaamisen kehittämiseen. Toteutetuissa luovien alojen kehittämishankkeissamme ja täydennyskoulutuksissamme on painottunut taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvointiin sekä alueen kulttuuripoliittiseen toimintaan.

Luoviin aloihin liittyvän täydennyskoulutuksen ja kehittämistoiminnan kautta haluamme olla mukana
- kehittämässä ja täydentämässä yksilöiden ja työyhteisöjen osaamista
- toteuttamassa uudenlaisia yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisen malleja
- edistämässä alueen yrittäjyyttä
- ideoimassa ja toteuttamassa asiakkaan kanssa mietittyjä kokonaisuuksia

Tällä hetkellä luovien alojen kehittämistoimintaa suunnitellaan, mutta käynnissä ei ole täydennyskoulutusta tai hankkeita. Voit lukea aiemmista toteutuksista referenssiemme alta.

Luovien alojen ajankohtaisesta toiminnasta yliopistossa saat tietoa myös taiteiden tiedekunnan sivuilta.

​Mikäli sinulla on tarvetta tai ideoita koulutus- ja kehittämistoiminnalle, niin ota rohkeasti yhteyttä. Suunnitellaan tavoitteitasi palveleva kokonaisuus!