Magenta-hanke työllistää ja kouluttaa Lapin visuaalisen alan taitelijoita

Magenta-hankkeen lähtökohtana on lappilaisten visuaalisen alan taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen kehittämällä taiteilijoiden täydennyskoulutusta ja kuvataiteen manageriosaamista.

Aktiivisella manageritoiminnalla ja taiteilijoiden täydennyskoulutuksella lisätään luovan talouden toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan visuaalisten taiteiden merkitystä osana alueellista kehittämistä, osaamista ja kilpailukykyä. Hankkeen avulla kartoitetaan, kehitetään ja kannustetaan visuaalisen alan taiteilijoita luovaan yrittäjyyteen ja oman toiminnan tarkasteluun luovan alan yrittäjyyden näkökulmasta. Taiteilijan yritysmaailmassa toimiminen voi esimerkiksi olla teosmyyntiä tai -vuokrausta, työhyvinvointia lisäävän toiminnan järjestämistä yrityksiin tai yrityksen kummitaiteilijana toimimista. Magenta-hankkeen aikana visuaalisen taiteen alan palveluita tuotteistetaan.

Magenta-hankkeen tavoitteena on taiteilijoiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä työmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja visuaalisten alojen taiteilijoiden työllistymiseen sekä parannetaan taiteilijoiden työolosuhteita ja ammatissa toimimisen mahdollisuuksia esimerkiksi täydennyskoulutuksen keinoin. Magenta-hankkeen täydennyskoulutusosio pitää sisällään eri toimintoja Lapin visuaalisen taiteen alan ammattilaisten työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä taiteilijoiden ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi esimerkiksi urasuunnittelun ja yrittäjyystaitojen oppimisen avulla.

Magentan toiminta-alueena on koko Lapin maakunta. Pilottipaikkakuntina ovat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari. Näissä pilottikunnissa toteutetaan taiteilijoiden täydennyskoulukseen ja manageriosaamiseen liittyviä toimia.

Vuoden 2013 loppuun saakka kestävän Magenta-hanke on Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja Taiteiden tiedekunnan sekä Lapin taidetoimikunnan yhteistyöhanke, joka on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastolta ja ELY-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuuden rahoittajia Lapin taiteilijaseuran lisäksi ovat yhteistyökunnat, alueen yritykset, Lapin yliopisto ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hankkeen hallinnoija on Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut.


Tiedot
Hanke kesto: 1.10.2011–31.12.2013
Päärahoittaja: ELY-keskus (ESR)
Kokonaisbudjetti: 381 226,00€

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina-Kaisa Niva
p. 040 673 5920, tiina-kaisa.niva(at)ulapland.fi

Manageri Merja Briñón,
p. 045 205 5977, manageri.lts(at)gmail.com


Logo_ELY_keskus180px.gif
 

Logo_EU_vipuvoimaa180px.gif
 

Logo_EU_sosiaalirahasto180px.gif
  Logo_Lapin_taidetoimikunta.gif

 
Logo_Lapin_taiteilijaseura180px.gif
 
 
20031017141525.gif