Koke_Opetus_ja_kasvatusala.jpg

Opetus- ja kasvatusala


Tuotamme koulutuksia ja kehittämishankkeita varhaiskasvatuksen, yleissivistävän, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Yksi keskeinen toiminta-alamme on Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien maksuttomien opetustoimen henkilöstökoulutuksien järjestäminen ajankohtaisista aiheista. Tällä hetkellä teemoina ovat muun muassa monikulttuurisuus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, sekä erityiskohteinamme oppilaitosten ja päiväkotien johtaminen. Tulevien vuosien teemoina tulevat näkymään edelleenkin johtaminen, tvt:n hyötykäyttö, sekä uusina työhyvinvointi, laadun arviointi ja kehittäminen sekä opetussuunnitelmatyö.

Olemme alueellamme alamme tunnustettu opetustoimen täydennyskoulutuksen järjestäjä ja kehittäjä. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain satoja opettajia eteläistä Suomea myöten! Koulutuksemme toteutetaan pääasiallisesti lähiopetuksena, mutta osaan koulutuksia voi osallistua etäyhteyksien kautta, huomioon ottaen alueemme pitkät välimatkat. Toteutamme osan koulutuksista valtakunnallisen opetusalan yliopistoverkoston (vope) kanssa, joten verkostoituminen eri puolilla maata toimivien opetustoimen henkilökunnan kanssa toimii oikein hyvin ja koulutus toteutetaan osittain myös samoilla verkko-opiskelualustoilla. Näin erilaiset verkko-opiskelumahdollisuudet luovat puitteet joustavalle työn ohessa opiskelulle.

Teemme koulutusyhteistyötä ja kehittämishankkeita yhdessä Lapin aluehallintoviraston sivistystoimen, kuntien opetustoimien ja oppilaitosten kanssa. Tarvittaessa voimme tehdä esimerkiksi koulutustarvekartoituksia ja näin voimme räätälöidä kehittämishankkeita ja koulutuksia niin toteutustavaltaan kuin sisällöltään juuri tilaajan tarpeita vastaaviksi.

Meneillään ja haussa olevat koulutuksemme löydät koulutuskalenteristamme!

 

Kommentteja opetus- ja kasvatusalan koulutuksiimme osallistuneilta:

- koulutuksen sisällöt olivat oman työn kannalta tärkeitä

- osallistujien aktiivisuutta ja yhteistoimintaa tuettiin

- koulutus innosti uudistamaan omia opetusmenetelmiä

- kouluttajat hallitsivat koulutuskokonaisuuden

- koulutus oli hyvin saavutettavissa

- koulutuksessa oli innovatiivinen ja monipuolinen sisältö ja toteutus

- tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettiin onnistuneesti

- koulutuksessa käytettiin monipuolisia opetusmenetelmiä

- koulutuksessa edistettiin työyhteisön kehittämistä tukevia toimintamalleja

- koulutus tuki henkilökohtaista osaamista ja työssäoppimista

- koulutus lisäsi uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa osaamista sekä johtamistaitoja

 

Yhteystiedot:


Koulutuspäällikkö
Niina Alapuranen
p. 040 515 6544 

Suunnittelija
Esa Posio
p. 040 4844 074

Suunnittelija
Mirja Heikkala
p. 040 4844 013etunimi.sukunimi@
ulapland.fi


Ota yhteyttä niin rakennetaan yhdessä tarpeitasi vastaava koulutus! 

OPH logo

okm logo.jpg