Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon

 

Maahanmuuttaja! Haluatko parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä? Puuttuuko sinulta suomalainen koulutus tai tutkinto? Haluaisitko suorittaa korkeakoulututkinnon, mutta sinulta puuttuu hakukelpoisuus korkeakouluopintoihin?

  

Maahanmuuttajien korkeakoulutus – tie tutkintoon hankkeen tavoitteena on:

- Parantaa Lapin alueella asuvien maahanmuuttajien koulutustasoa avoimien korkeakouluopintojen avulla ja niiden myötä tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista sekä alueelle kiinnittymistä
- Moninaistaa pidemmällä aikavälillä alueen elinkeinorakennetta
-Tuoda tietoon avoimen korkeakouluopetuksen olemassa olevia maqahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauskäytäntöjä ja toteuttaa korkeakouluopintojen aikaista työelämä- ja yritysyhteistyötä

Koulutus mahdollistaa hakukelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Suoritat joko 60 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja tai 85 opintopistettä yliopisto-opintoja.

Koulutus on käynnistynyt valmentavilla opinnoilla maalis-huhtikuussa 2015 ja varsinaiset yliopisto- tai amk-opinnot jatkuvat elokuussa 2015. Koulutus kestää noin 2,5 vuotta.

Koulutukseen on valittu 18 opiskelijaa, joille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat (HOPS). Opiskelijat saavat koulutuksen ajan sekä henkilökohtaista ohjausta että ryhmäohjausta. Ohjauksella varmistetaan, että maahanmuuttajataustainen henkilö pysyy opinnoissa mukana ja saa tarvitsemansa tuen ja avun opintojen suorittamiseen.

Lisätietoja: Irmeli Kari-Björkbacka, koulutuspäällikkö, p. 040 484 4197

 

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR).

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.

   

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu pidättävät oikeudet muutoksiin.

    EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

  ely pieni.jpg

logo luc.png

 

lapin yliopisto pieni.jpg

lapinamk.jpg