Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon

Hankkeessa voit opiskella kohti seuraavia tutkintoja:


Ammattikorkeakoulun tarjoamat vaihtoehdot

Kulttuuriala
- Kuvataiteilija –Tornio

Luonnonvara- ja ympäristöala
- Agrologi – Rovaniemi
- Metsätalousinsinööri  Rovaniemi

Liiketalous- ja tietojenkäsittely
- Tradenomi, liiketalous – Rovaniemi ja Tornio
- Tradenomi, tietojenkäsittely –Tornio

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
- Restonomi – Rovaniemi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
- Fysioterapeutti – Rovaniemi
- Sairaanhoitaja – Kemi ja Rovaniemi
- Liikunnanohjaaja – Rovaniemi
- Sosionomi – Kemi
- Terveydenhoitaja – Kemi ja Rovaniemi
- Geronomi – Kemi

Tekniikan ja liikenteenala
- Insinööri, konetekniikka – Kemi
- Insinööri, maanmittaustekniikka –Rovaniemi
- Insinööri, rakennustekniikka – Rovaniemi
- Insinööri, sähkötekniikka – Kemi
- Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka – Rovaniemi

Sekä englanninkieliset bachelor-ohjelmat:
- Tradenomi, international business  Rovaniemi 
- Tradenomi, business information technology  Tornio
- Sairaanhoitaja, nursing  Kemi
- Restonomi, tourism  Rovaniemi 

 

Yliopiston tarjoamat vaihtoehdot

Taiteiden tiedekunta
- Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri
- Graafisen suunnittelun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri
- Sisustus- ja tekstiilimuotoilun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri
- Teollisen muotoilun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri
- Vaatetussuunnitelun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri
- Kuvataidekasvatuksen koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri


Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
- Hallintotiede, hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri
- Johtaminen, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri
- Matkailututkimus, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri
- Politiikkatieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri
- Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatietieden maisteri
- Sosiologia, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri
- Soveltava psykologia, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri
- Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia, hallintotieteiden maisteri

Kasvatustieteiden tiedekunta
- Kasvatusalan koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri
- Luokanopettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Oikeustieteiden tiedekunta
- Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Jos opiskelijalla on jo korkeakoulututkinto jo suoritettu, hän voi rakentaa itselleen hankkeen aikana avoimessa yliopistossa hakukelpoisuuden maisteritutkintoon.