Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon

 

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja lappilaisten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutustason korottamiseksi sekä tätä kautta työllistymisen helpottamiseksi. Hankkeeseen valitut opiskelijat suorittavat avoimessa yliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa tutkinto-opiskelijaksi hakemisen hakukelpoisuuden edestä opintopisteitä valitsemallaan koulutusalalla.

  

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen hyödyntäminen AMK-tutkintoon hakeuduttaessa:

AMK-tutkintoon hakeutuessa opiskelijan suoritettua avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja, hän voi hakea ja tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun, vaikka häneltä puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus. Opintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja. Lapin ammattikorkeakoulussa haku avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella tapahtuu erillishaun kautta. Haku toteutetaan joustavana hakuna. Valinta tapahtuu haastattelun, suoritettujen opintojen ja opintopisteiden perusteella. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opinto-oikeusaikana. Hakijalta voidaan edellyttää koulutuskohtaisen soveltuvuustestin suorittamista hyväksytysti ennen valintaa.

 

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen hyödyntäminen yliopistoon pääaineopiskelijaksi hakeuduttaessa:

Lapin yliopiston kaikkiin tiedekuntiin ovat hakukelpoisia henkilöt, jotka ovat suorittaneet avoimia yliopisto-opintoja vähintään 85 opintopistettä.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiö: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden (pois lukien luokanopettajakoulutus) ja taiteiden (pois lukien kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma) tiedekuntaan voidaan hyväksyä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vähintään 85 opintopistettä avoimia yliopisto-opintoja Lapin yliopiston tai jonkun muun yliopiston vahvistaman opintosuunnitelman mukaisesti vähintään kahdessa oppiaineessa. Näistä toisessa aineessa eli tulevassa pääaineessa tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopintojen 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vähintään hyvillä tiedoilla ja toisessa oppiaineessa vähintään perusopintojen 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Oikeustieteiden tiedekuntaan ei ole avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiötä. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisista oikeustieteen opinnoista hakija saa lukea hyväkseen valintakokeessa vähintään 10,0 ja enintään 13,0 lisäpistettä. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla on jo yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai opiskeluoikeus jossakin korkeakoulussa. Kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekuntaan eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla on yliopistotutkinto tai tutkinto-oikeus jossakin yliopistossa.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet hakevat opinto-oikeutta erillishaussa. Lapin yliopiston kandidaatin ja maisterintutkintoihin sekä pelkkään maisteritutkintoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisätietoja täältä.

Jos opiskelijalla on jo korkeakoulututkinto jo suoritettu, hän voi rakentaa itselleen hankkeen aikana avoimessa yliopistossa hakukelpoisuuden maisteritutkintoon.

 

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua, josta osa voi olla lähiopetusta ja osa itsenäistä työskentelyä.