Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon

 

Valmentavat opinnot

Hankkeen kautta opiskelijoille tarjotaan suomalaisessa korkeakoulussa opiskeluun valmentavia opintoja. Nämä opinnot ovat osallistujille maksuttomia. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa suunnitellaan myös valmentaviin opintoihin osallistuminen.

  

Valmentavien opintojen opintotarjotin:

1. Orientaatio (0,5 op): mitä on opiskelu korkeakoulussa, opiskelun tekniikat ja tyylit

2. Tiedonhaku (0,5 op): kirjastojen sekä hakutietokantojen käyttö

3. E-oppimisen taidot (0,5 op): iLinc-, Optima- ja Moodle-alustat, niiden kautta opiskelu, tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäyttö

4. Opintoihin valmentava matematiikka (3 op): amk:ssa teknisille tai talousaloille suuntaaville

5. Yrittäjyys ja yritysvierailut: opiskelijaryhmän toiveiden ja tulevaisuudentavoitteiden mukaan voidaan järjestää yrittäjyyteen ohjaavia opintoja sekä yritysvierailuita

 

Valmentavista opinnoista Orientaatio on kaikille pakollinen, muut opinnot ovat valinnaisia. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin opiskelua, josta osa voi olla lähiopetusta ja osa itsenäistä työskentelyä.

Valmentavien opintojen opintotarjottimelta osiot 1-4 järjestetään keväällä 2015. Osio 5 järjestetään syksyllä 2015 sekä keväällä 2016.

Varsinaiset amk- tai yliopisto-opinnot alkavat elokuussa 2015.