Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

Päiväkodinjohtajan oppisopimustyyppinen koulutus 30 op (2013-2014)


Koulutuksen kuvaus


Päiväkodinjohtaja koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujan valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaavasti.

 Koulutuksen sisällöt rakentuvat seuraavien otsikoiden alle: 
- Johtajuus- ja esimiestaidot
- Päiväkodin juridiikka
- Päiväkodin talous- ja hallintojohtaminen
- Kasvatuskumppanuus ja pedagoginen toiminta päiväkodissa
- Päiväkodin työhyvinvointi
- Päiväkodin kehittäminen ja laatu

 
Kyseessä oli oppisopimustyyppinen koulutus, joka oli suunnattu päiväkotijohdossa työskenteleville, joko johtajille tai varajohtajille, tiimijohtajille tai näihin tehtäviin tähtääville lastentarhanopettajille/sosionomeille. Koulutusohjelma suoritettiin vuoden aikana työn ohella, ja siitä oli työssäoppimista n. 70 % ja tietopuolista opiskelua n. 30 %.

Koulutus oli yksi opetus - ja kulttuuriministeriön rahoittamista koulutuksista, joissa kehitetään korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Toteutuksessa oli mukana 4 yliopistollista täydennyskoulutuskeskusta: Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus, Kajaanin yliopistokeskuksen aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA sekä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Lapin yliopiston ryhmän opinnot käynnistyivät Rovaniemellä lokakuussa 2013 ja päättyivät joulukuussa 2014. Opinnoista valmistui 11 opiskelijaa.Lisätietoja:

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
koulutuspäällikkö Katri Kuusela p. 040 5161 054 sähkoposti muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi