Future Learning Lapland

- lappilaista koulutusta maailmalle


Lapin korkeakoulukonsernin kaikki kolme korkeakoulua ovat mukana kansallisessa koulutusvientiklusterissa nimeltään Future Learning Finland. Klusterin tarkoituksena on vastata suureen suomalaisen koulutuksen kysyntään kokoamalla toimijoita Suomesta ja valmistella yhteistarjoomia sekä koulutusvientituotteita ulkomaalaisille asiakkaille.

Lapin korkeakoulukonsernin osallisuutta kansalliseen klusteriin vauhdittaa vuoden 2012 alkupuolella käynnistynyt Future Learning Lapland -hanke. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja sen kesto on noin yksi vuosi. Future Learning Lapland -hankkeella halutaan luoda Lapin korkeakoulukonsernin oma toimintakonsepti koulutusvientiin laatia omaa tuotetarjoomaa sekä kasvattaa koulutusviennin asiantuntijuutta.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä sekä Oulun yliopiston ja Oulun AMK:n kanssa yhteistyössä tekeillä oleva päihdetyön koulutus ovat tuotteita, joita on lähdetty jo tuotteistamaan. Hankkeen aikana luotavissa tuotteissa on aina mukana koko Lapin korkeakoulukonserni.

Mikäli olet kiinnostunut tarkemmin Future Learning Lapland -hankkeen tapahtumista, voit liittyä mukaan sähköpostilistalle jonka kautta saat aina kuukausittain tiedon hankkeen etenemisestä. Listalle voit liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen heikki.konttaniemi(at)ramk.fi.

(teksti: LUC viestintä)
 

 
Lisätietoja:

Lapin yliopisto / Koulutus- ja kehittämispalvelut


Lisätietoja kansallisesta vientiklusterista:
www.futurelearningfinland.fi

vipuvoimaa eulta.gif  lapin liitto.jpgeakr.jpg

LaY pieni.jpg    ktamk logo.png   Ramk_logo.gif

flf-logo.jpg