Henkilöstökyselyt

Toteutamme asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä henkilöstökyselyjä. Kyselyjen toteutuksessa ja suunnittelussa on mahdollisuus hyödyntää internetpohjaisia tiedonkeruuohjelmia.


Vuonna 2013 toteutettuja henkilöstökyselyjä:

Henkilöstökysely Ylitornion kunnan henkilöstölle. Kyselyn avulla selvitettiin henkilöstön työhyvinvointiin, johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.


Henkilöstökysely Utajärven kunnan henkilöstölle. Tällä kyselyllä kartoitettiin henkilöstön työhyvinvointia, sekä johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Aikaisemmin toteutettuja henkilöstökyselyjä:

Työyhteisöindeksi Posion kunnalle:
Vuonna 2012 teimme työyhteisöindeksin Posion kunnalle. Työyhteisöindeksillä kartoitetaan henkilöstön näke-
myksiä työstä, työyhteisön toimivuudesta, henkilökohtaisista vaikutusmahdollisuuksista, stressin kokemisesta, esimiestoiminnasta ja organisaation ilmapiiristä.

Henkilöstökysely Utajärven kunnan henkilöstölle:
Keväällä 2005 toteutettiin henkilöstökysely Utajärven kunnassa. Kysely on jatkoa Tuloksellisuuden Takuut -hankkeen yhteydessä vuosina 2002 ja 2004 toteutetuille henkilöstökyselyille. Kyselyyn vastattiin pääasiassa internetissä.

Tornion kaupunki: henkilöstökysely kaupungin työntekijöille. Kysely toteutettiin talvella 2004 - 2005 Strategiat käytäntöön -hankkeen yhteydessä.

Kuusamon Perusturva: henkilöstökysely Kuusamon perusturvan työntekijöille. Syksyllä 2003 toteutettuun kyselyyn sisältyi henkilöstön osaamisen arviointi. Kysely liittyi HEHKU -hankkeeseen.
Kemin kaupunki: henkilöstökysely kaupungin työntekijöille toteutettiin keväällä 2003 Julkisjohtamisen uudet haasteet -hankkeen yhteydessä.