Kemi-Tornio alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen -hanke


(ESR 1.1.2009-31.12.2011)

Hankkeen tavoitteena oli tukea maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymistä talousalueelle. Toiminnan lähtökohtana oli valtakunnallisista kehittämishankkeista saadut kokemukset sekä työ- ja elinkeinotoimiston työllistämispalveluiden täydentäminen hankkeen tarjoamilla toimenpiteillä. Talousalueen elinkeinorakenne on erityinen alueen pitkän teollisen perinteen vuoksi, mikä osittain selittää alueen rakenteellista työttömyyttä. Kemi-Tornio-alueen maahanmuuttajat ovat lukumääräisesti pieni ryhmä, jonka taustat vaihtelevat kulttuurin ja äidinkielen suhteen.

Perinteisen työvoimapoliittisen koulutuksen lisäksi projektissa järjestettiin yrityksiin kohdentuvia toimenpiteitä, jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä ja työmarkkinoilla pysymistä. Osaamisen kartoittamisen ja tunnistamisen pohjalta työnhakijoille rakennettiin yksilölliset työllistymispolut. Soveltuvia työpaikkoja etsittiin selvittämällä yritysten tarpeita ja esittelemällä potentiaalisia työntekijöitä. Projektin suunnittelijat työskentelevät alueen yritysten, maahanmuuttajien ja Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Hankkeessa aktivoidaan myös maahanmuuttajien omaehtoista työnhakua. Projektiin liittyy toimintatutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään työskentelytapojen kehittämisessä.

Hankkeen toteutti Lapin yliopisto ja sen kustannusarvio on 590 720 €.


Yhteystiedot:

Jari Rinne
Johanna Axelsson
Päivi Remes


Toimintatutkimus:
 Antti Koski