Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 opKoulutuksen taustaa

Suomalaiset hyvinvointipalvelut on aikoinaan rakennettu yhtenäiskulttuurin tarpeisiin. Työperäinen, humanitäärinen ja perhesiteisiin liittyvä maahanmuutto on nopeassa tahdissa muuttanut palveluita käyttävää asiakuntaa kulttuuritaustaltaan moninaisemmaksi. Terve kahdensuuntainen integraatio edellyttää palveluita tuottavilta työntekijöiltä kulttuuritietoisten työkäytäntöjen hallintaa. Julkispalveluissa on pitkään selviydytty haasteesta siten, että suurissa kaupungeissa muutamat työntekijät ovat erikoistuneet maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden tuottamiseen. Kulttuuritietoisten työkäytäntöjen osaamista tarvitaan kuitenkin terveydenhuollon, sosiaalialan, koulun, varhaiskasvatuksen ja poliisin toiminnassa yhä enemmän on sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 op -koulutus on valtakunnallinen pilottiohjelma, jolla etsitään erityispätevyyttä pakolais- ja maahanmuuttajatyöhön.


Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu pakolais- ja maahanmuuttajatyötä tekeville tai maahanmuuttajia työssään kohtaaville. Sopiva taustakoulutus on esimerkiksi sosiaalialan, kasvatusalan tai terveydenhuoltoalan koulutus (korkeakoulututkinto tai vanha opistoasteen tutkinto). Työkokemus maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä on eduksi.

Koulutus sijoittuu tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen tasoille 6-7, eli se on amk- tai maisteritutkinnon jälkeistä täydennyskoulutusta. Koulutus on opetuksen ja ohjauksen osalta osallistujille maksuton (opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus).
Esite Kulttuuritietoiset työkäytännöt