Matkailun Integroitu Tuotekehitys (MIT)
2008 - 2011


Matkailun Integroitu Tuotekehitys (MIT) on hanke, jossa Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin Elämysteollisuuden Osaamiskeskuksen tutkijat, asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat yhdistävät osaamisensa Lapin matkailun tuotekehitystyössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää tuotekehitysprosessia yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Työn tuloksena esitellään tuore näkökulma matkailun tuotekehitykseen ja julkaistaan tuotekehityksen käsikirja matkailuelinkeinon käyttöön.

Kolmivuotinen (2008 - 2011) hanke etenee seuraavasti:

1. Ensimmäisen vuoden aikana kerätään tietoa tuotekehitys-prosessin nykytilasta ja kehittämistarpeista.
2. Toisen vuoden aikana tuotekehitysprosessia mallinnetaan ja mallia pilotoidaan yhteistyöyrityksissä Rovaniemen, Ylläksen ja Kajaanin alueilla.
3. Kolmannen vuoden aikana käytännönläheinen tuotekehitysprosessi julkaistaan käsikirjan muodossa.

 

Projektipäällikkö Eija Raasakka