Ratkaisukeskeinen psykoterapia 2008 - 2010 (60 op)

 

 
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutti Oy:n kanssa kolmivuotisen psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason koulutusta, joka oikeuttaa hakemaan psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta Valviralta (ent. TEO). Koulutuksen tarkoitus on kehittää valmiuksia hoitaa terapeutin tehtäviä voimavara- ja ratkaisukeskeisellä otteella. Menetelmä soveltuu mm. yksilöiden auttamiseen ja tukemiseen, työyhteisöjen valmentamiseen ja kehittämiseen, lasten ongelmien ratkaisemiseen, mielenterveystyöhön, päihdehuoltoon sekä pari- ja perhetyöhön.
 

Koulutus (60 op) toteutetaan Rovaniemellä ja se sisältää:
- 200 tuntia teoreettista koulutusta
- 100 tuntia työnohjausta
- 80 tuntia ratkaisukeskeistä itsensä kehittämistä
- kirjallisuuteen tutustuminen ja opinnäytetyö (950 tuntia)

Lähiopiskelupäiviä on 12 vuodessa (yhteensä 36 päivää), joista 10 pidetään Rovaniemellä ja 2 Helsingissä Lyhytterapiainstituutin tiloissa. Koulutus on alkanut 19.2.2008.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat kokeneet alan kouluttajat, kuten sosiaalipsykologi Tapani Ahola, LL Pekka Aarnisalo sekä sosiaalipsykologi Kimmo Karkia.

Lisätietoja
Tapani Ahola, Lyhytterapiainstituutti Oy
 
 

Koulutus on päättynyt. Lisätietoja tulevista vastaavista koulutuksista saa sosiaali- ja terveysalan koulutuspäälliköltä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista.