Ratkaisukeskeinen psykoterapia 60 op

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS:

TEORIAOPETUS (200h)
lähiopetuspäiviä 12 vuodessa, yhteensä 36 lähiopetuspäivää 

Ratkaisukeskeisen psykoterapian teoria
- sosiaalinen konstruktionismi ja systeemiteoria ratkaisukeskeisen psykoterapian taustateorioina
- ratkaisukeskeisen lähestymistavan suhde muihin terapiasuuntauksiin

Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmät
- haastattelun taidot
- ratkaisukeskeiset interventiot
- näkökulman vaihtamisen taito
- työnohjaus- ja konsultaatiomenetelmät
- ratkaisukeskeiset itsensäkehittämisen menetelmät

Ratkaisukeskeisen psykoterapian sovellusalueet työelämässä
- mielenterveystyö
- päihde- ja muut riippuvuudet
- parisuhde- ja perhetyö
- lasten ja nuorten erityiskysymykset
- kuntoutus
- psyykkinen valmennus
- työyhteisöjen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ammatti-identiteetti ja etiikka
- ratkaisukeskeisen psykoterapeutin roolin ymmärtäminen ja oman terapeutti-identiteetin kehittyminen

TYÖNOHJAUS (100 h)
- ryhmässä tapahtunut välitön työnohjaus
- vertaisryhmässä tapahtunut työnohjaus

RATKAISUKESKEINEN ITSENSÄ KEHITTÄMINEN (80 h)
- omakohtainen kokemus voimavara- ja ratkaisukeskeisestä terapiasta

KIRJALLISUUTEEN TUTUSTUMINEN JA OPINNÄYTETYÖ (950h)
Koulutukseen kuuluu aihepiiriin liittyvä lopputyö tai omaan työhön liittyvä kehittämishanke.