YLLÄKSEN TURVALLISUUS - JA YMPÄRISTÖPAINOTTEINEN LAADUNKEHITTÄMISKOKONAISUUS v. 2008-2011    

Hankkeen toimenpiteet toteutettiin 12.5.2008-28.2.2011.

Projektikoodi: S10249
Toimintalinja:
1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittyminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Lapin matkailu  strategiassa kuten Ylläksen kehittämisohjelmassa painotetaan matkailukeskusten laadullista kehittämistä sisältäen myös turvallisuuden ja ympäristöosaamisen elementit. Hankkeen tarve on noussut siitä, että Ylläksen matkailualueelle saataisiin aikaan pysyvät   toimintamallit laadun ja turvallisuuden hallintaan. Keskustason toimintamallien ja yhteisten pelisääntöjen avulla saadaan työkalut myös laajemmalti alueen yrittäjien käyttöön oman yritystoiminnan hallintaan ja kehittämiseen.

Toiminnan painopiste on Ylläksen matkailuyrittäjien ja koko keskuksen kilpailukyvyn parantaminen koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden kautta.

Hankkeen kohderyhmä on Ylläksen ja sen ympäröivien matkailukylien yritykset, ja niissä toimiva henkilöstö. Hankkeen ytimen muodostaa laatutiimi, jossa ovat mukana seuraavat yritys/toimijaorganisaatiot: Kolarin kunta, Metsähallitus, Ylläksen matkailuyhdistys ry, Lapland  Safaris, Ylläs-Ski Oy, Lapland Hotels Äkäshotelli, Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy, Ylläksen Matkailu Oy, Hotelli Ylläs Saaga, Ylläsravintolat Oy, Jounin kauppa, Luontokeskus Kellokas.

Hankkeen toimenpiteet käynnistettiin toukokuussa 2008. Hankkeen toiminnassa korostuu verkostoyhteistyö. Lapin yliopiston aluepalveluiden lisäksi hankeverkostossa ovat Lapin korkeakoulujen matkailualan osaajat sekä muut asiantuntijaorganisaatiot (mm Haaga-Perho). Oleellista toiminnassa on Lapin yliopiston ja muiden koulutus- ja kehittämisasiantuntijoiden yrityslähtöinen toiminta, jota tehdään Ylläksen alueen matkailuyritysten verkoston kanssa. Toiminnan painopisteet:

- Laatuosaaminen
- Turvallisuus ja esteettömyys
- Tutkimukset ja mittaukset
- Asiakastutkimukset, henkilöstökyselyt

Yhteyshenkilö:
Tarja Tammia