Yrittäjäpolvenvaihdos (YPV) -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda malli yritystoiminnasta luopuvien ja potentiaalisten, ammattitaitoisten jatkajayrittäjien kohtaamiselle ja mataloittamaan opiskelijan kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen sekä auttamaan yrittäjää luopumaan yrityksestään suunnitellusti. Keskeisenä tavoitteena vastata yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa esille tulevien ongelmien ratkaisuun. Hankkeessa luodaan monialainen yrittäjyyden opintokokonaisuus, joka toteutetaan sekä oppilaitos- että pk-yritysympäristössä.

Toteutusaika: 1.4.2008 – 31.5.2010
Toteuttajat: KTAMK (koordinaattori), AO Lappia, LAO, RAM K, LY

Projektipäällikkö Timo Luosujärvi

Hankkeen koulutusjaksot ovat päättyneet.

www.hyvajatkaa.fi

 

 

 
Tiedostot