Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA (90 op)


 
Akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen luonteva yhdistelmä
 

Koulutus- ja kehittämispalveluiden järjestämän työelämälähtöisen Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen Executive Master of Business Administration -ohjelman opinnot kehittävät osallistujien strategista ja operationaalista johtamisosaamista. Liikkeenjohdolliset opinnot tukevat osallistujien omien organisaatioiden liiketoimintasuunnitelmia ja strategioita.  Ohjelma yhdistää akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen luontevasti ja työelämälähtöisesti.

Koulutus on tarkoitettu johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville  ja soveltuu sekä yrityksissä että muissa organisaatioissa työskenteleville. Pääkohderyhmänä ovat matkailu-, elämys-, viihde-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaorganisaatioiden nuori liikkeenjohto. eMBA-ohjelma on räätälöity kokeneille liikealan ihmisille, joilla on vankka kokemus matkailu- ja elämyspalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Ohjelma kattaa myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja johtajuuden tärkeimmät osa-alueet.

Moduulirakenne mahdollistaa opintojen ja työn sekä yksityiselämän järkevän yhdistämisen. Ohjelma kestää kaksi vuotta. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää eMBA-opintoja myöhemmin suorittamaansa maisterin tutkintoon. Päätöksen vastaavuudesta ja hyväksiluvusta maisteriohjelmaan tekee kunkin opintojakson vastuuhenkilö. 

 

Johtamisvalmiuksien vahvistaminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Matkailu- ja elämyspalvelujen toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa. Liiketoiminta- ja johtamisosaamisesta onkin muodostunut perusedellytys kovassa kilpailussa menestymiselle. Jotta matkailu- ja elämysliiketoiminta pystyvät tulevaisuudessa suoriutumaan kansainvälisessä kilpailussa, tulee johtajan kyetä reagoimaan asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Johtajan tulee muun muassa kyetä asettamaan uusia tavoitteita ja haasteita toiminnalleen, omattava työkaluja, joiden avulla yrityksen on mahdollista vastata asiakkaiden jatkuvasti nouseviin odotuksiin kilpailijoita paremmin sekä huolehdittava ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja hyvinvoinnista.

Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa ja taitoja menestyä tämän päivän muutoshaasteissa.   Suoritettuaan koulutusohjelman osallistujalla on valmiudet ja työkaluja johtaa yritystään jatkuvassa taloudellisessa muutoksessa, kehittää matkailu- ja elämyspalvelutuotteitaan asiakkaiden muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi sekä ymmärtää muotoilun ja viestinnän merkitystä osana matkailu- ja elämyspalveluita.

 

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Niina Alapuranen
Lapin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut

eMBA-koulutusohjelman visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu: Anu Kokkonen