Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA -ohjelma pohjautuu tutkivan oppimisen pedagogiikkaan. Moduulien sisään on rakennettu työskentelyprosesseja, jotka luovat perustan opiskelijalähtöiselle oppimiselle. Näissä prosesseissa opiskelijat tekevät itse töitä omien valintojensa eteen hankkimalla tarvittavaa tietoa asiantuntijaluennoilta sekä artikuloimalla omia intressejään ja arvostuksiaan yhteisissä tutorointitapaamisissa. Toimintamallissa on tärkeää paitsi ohjaaja/opiskelija -suhteet myös opiskelijoiden keskinäinen yhteistyö ja keskustelu.

Yhden moduulin laajuus vaihtelee välillä 15–20 opintopistettä ja ajallisesti yksi moduuli vastaa yhtä lukukautta.

Viidennen moduulin: V Matkailu- ja elämyspalvelujen kehittäminen eli eMBA-lopputyön laatiminen aloitetaan jo ensimmäisenä keväänä, jotta opiskelijan on mahdollista työstää kehittämistehtäväänsä läpi opintojen asiantuntijoiden ohjausta hyödyntäen.  Opintorakenteen sisältöä räätälöidään valitun opiskelijaryhmän tarpeita vastaavaksi.

 20090330160413.jpg

 

 

Lapin yliopisto pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.