Opiskelu Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA -ohjelmassa

 


Koulutus- ja kehittämisohjelma tarjoaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen johtajalle, yrittäjälle ja asiantuntijalle, joka haluaa edistää uraansa ja johtamisosaamistaan. Johtotehtävissä toimivista matkailu- ja elämysalan osaajista koostuvassa opiskelijaryhmässä opiskellaan ongelmalähtöisesti kokemuksen hiljaista tietämystä jakaen. 

Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 työtuntia. Moduulirakenne mahdollistaa opintojen suorittamisen kahdessa vuodessa - järkevästi yhdessä työn ja yksityiselämän kanssa.

Opiskelu muodostuu kuukausittain järjestettävistä 2 päivän mittaisista lähiopetusseminaareista, joissa johtajaopiskelijat pääsevät jakamaan ja vaihtamaan näkemyksiään keskenään sekä asiantuntijan kanssa. Oppiminen on opiskelijalähtöistä ja iso osa oppimista on hyvä ja dynaaminen opiskelijaryhmän sisäinen ilmapiiri. Seminaaripäivinen välinen aika käytetään itseopiskeluun, opintojaksokohtaisia, omaan organisaatioon sovellettavia tehtäviä tehden. Ohjelman opetusmenetelmät ovat sekä innovatiivisia, että monimuotoisia, ja niiden avulla pyritään lähestymään akateemisia aiheita käytännönläheisesti. Osa opiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu sisältää:

  • opiskelijalähtöisiä lähipäiviä ja itseopiskelujaksoja
  • kirjallisuuteen perehtymistä ja itsenäisiä harjoitustöitä
  • omaan organisaatioon toteutettavan kehittämishankkeen (eMBA -lopputyö).

 Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista ja harjoitustöiden suorittamista hyväksytysti annettuun määräaikaan mennessä. Ohjelman opetus on pääosin suomenkielistä, kirjallisuus voi olla myös englanninkielistä. Ohjelman kouluttajina toimivat alallansa tunnustetut asiantuntijat, mm. Aalto yliopistosta, Lapin ja Oulun yliopistoista.

Lähiopetusseminaarit järjestetään pääosin Rovaniemellä, mutta koulutusta on myös jalkautettu opiskelijoiden kotipaikkakunnille.