Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:

Päiväkodinjohtajan oppisopimustyyppinen koulutus 30 op (2013-2014)


Koulutuksen kuvaus

Toteutimme neljän yliopistollisen täydennyskoulutuskeskuksen  (Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Kajaanin aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA) kanssa yhteistyönä päiväkodinjohtajan oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen 30 op vuosina 2013-2014. Kyseessä oli koulutuksen toinen toteutus.

Koulutuksen sisällöt rakentuvat seuraavien otsikoiden alle:

- Johtajuus- ja esimiestaidot
- Päiväkodin juridiikka
- Päiväkodin talous- ja hallintojohtaminen
- Kasvatuskumppanuus ja pedagoginen toiminta päiväkodissa
- Päiväkodin työhyvinvointi
- Päiväkodin kehittäminen ja laatu

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujan valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaavasti.
Kyseessä oli oppisopimustyyppinen koulutus, joka oli suunnattu päiväkotijohdossa työskenteleville, joko johtajille tai varajohtajille, tiimijohtajille tai näihin tehtäviin tähtääville lastentarhanopettajille/sosionomeille. Koulutusohjelma oli suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana työn ohella, ja siinä oli työssäoppimista n. 70 % ja tietopuolista opiskelua n. 30 %.

  Koulutus oli yksi opetus - ja kulttuuriministeriön rahoittamista koulutuksista, joissa kehitettiin korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.


Lisätietoja:

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
koulutuspäällikkö Katri Kuusela p. 040 5161 054 sähkoposti muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Katso myös: http://tyotekijaansaopettaa.fi/