Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus (20 op) 2016-2017

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden kannalta työpaikoilla tarvitaan taitoja ja uskallusta tarttua ristiriitoihin avoimesti ja rakentavasti. Restoratiiviseen ajatteluun pohjautuva työyhteisösovittelu on todettu toimivaksi tavaksi ratkoa työyhteisöjen konfliktitilanteet. Se myös lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä ja sitä kautta vahvistaa yhteisön kykyä kohdata ristiriitoja.

Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on 6 opintopisteen (5 lähiopetuspäivää) laajuinen perusosa, eli työyhteisösovittelun teoriaopinnot, josta luontevana jatkona on sovittelun työssäoppimisen ja soveltamisen osuus (14 op, 5 pv lähiopetusta), joka sisältää mm. organisaatiokohtaisen kehittämistehtävän. Koulutus antaa kokonaisuudessaan kuvan konfliktitilanteiden hallista ja käsittelystä, ja välineitä esimiestyössä kohdata konflikteja ja työyhteisöjen ongelmatilanteita rakentavasti niitä eteenpäin vieden.

Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen (henkilöstöhallinto, työsuojelu,esimiehet, työterveyshuolto mm.). Koulutus soveltuu myös työelämän kehittäjille ja esimiehille, jotka haluavat laajentaa näkökulmaa sovittelullisen työskentelytavan suuntaan.

  
Koulutuksen toteutus

Koulutuksen kokonaislaajuus on 20 op ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa reilussa vuodessa. Koulutus sisältää työyhteisösovittelun teoriaopinnot (6op) sekä työyhteisösovittelun työssäoppimista, sovittelijaksi kehittymistä ja työyhteisösovittelun soveltamista sekä organisaatiokohtaisen kehittämistehtävän (12 op). Koulutus alkaa 29.9.2016 ja päättyy syksyllä 2017.

Perusosan sisältö
• Sovittelun taustateoriat ja restoratiivinen työyhteisösovittelu, 29.9.2016
• Konfliktit ja vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisösovittelun lähtökohtana, 29.9.2016
• Johdanto työyhteisösovitteluun ja sen juridisiin perusteisiin, 3.11.2016
• Sovitteluprosessi ja työyhteisösovittelijana toimiminen, 30.11.2016
• Sovittelun filosofia, johtaminen ja kehittäminen, 13.12.2016

Perusosan jatkona oleva työssäoppimisen osuus toteutetaan verkko--opetuksen, yksittäisten lähiopiskelupäivien ja henkilökohtaisen, sovittelutyöhön valmentavan ohjauksen avulla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä korostuvat työssäoppiminen ja käytännön harjoitukset. Lähiopetuspäivien lisäksi ohjelmaan kuuluu vertaisryhmätyöskentelyä, joka tukee sovittelijana kehittymistä ja organisaation sovittelumallin kehittämistä. Koulutuksessa hyödynnetään verkkopohjaisia oppimisympäristöä.

Kouluttajina toimivat työyhteisösovittelun uranuurtajat Suomessa mm. FT Timo Pehrman (väitellyt työyhteisösovittelusta, Suomen sovittelufoorumi ry:n puheenjohtaja) ja muita työyhteisösovittelun asiantuntijoita, kuten henkilöstökehittäjä Ismo Saario Turun yliopistosta ja sovittelija konsultti /valmentaja Saara Remes Work Designistä sekä paikallisia, sovittelua työssään käyttäviä asiantuntijoita.


Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3400 euroa (+ alv 24 %). Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse. Varaamme oikeuden tarkistaa hintaa arvonlisäveron muuttuessa. 


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijahaku Lapin yliopiston ryhmään alkaa 1.5.2016 ja päättyy 15.9.2016. Haku verkkolomakkeella osoitteessa www.ulapland.fi/koke > koulutuskalenteri > Työyhteisösovittelun erityisosaaja 20 op, 2016- 2017
tai oheisella linkillä: hakulomake


Lisätiedot

Lapin yliopisto: Koulutus- ja kehittämispalvelut, suunnittelija Piia Kilpimaa, p. 040 484 4424, piia.kilpimaa@ulapland.fi