RAITO - Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille

 

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu suunnittelevat ja tuottavat RAITO -hankkeessa uudenlaisia uraohjauspalveluita korkeakoulutetuille 1.1.2016-31.12.2018 välisenä aikana. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan noin kymmenellä asiakkaalla usean työnantajan malli, jossa etsitään asiakkaan osaamista vastaavia, osa-aikaisia työkokeilu- tai työpaikkoja, joista kootaan yksi kokoaikaista työtä vastaava paketti. TE-viranomaisia ja oppilaitoksia ohjataan korkeakoulutettujen uraneuvonnassa ja korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kehitetään korkeakoulutettujen työllistymisessä Lapin alueelle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää alueellista tasa-arvoa korkeakoulutettujen työttömien ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuudessa sekä edistää korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymistä.

Asiakkaita ohjataan työnhaussa henkilökohtaisesti ja heille etsitään keinoja päästä työmarkkinoille esimerkiksi yritysvierailujen ja työkokeilujen kautta. Hankkeessa myös muotoillaan ja rakennetaan asiakkaiden henkilökohtaisista lähtökohdista käsin LUC-diplomiopinnot, jotka ovat työelämälähtöisiä, työllistymistä helpottavia lisä- ja täydennysopintoja.

Ohjattavien, oppilaitosten ja viranomaisten elinkeinoelämä- ja työnantajayhteistyötä vahvistetaan esimerkiksi rekrytointitilaisuuksien ja yrittäjätreffien keinoin. Punaisena lankana kaikissa toimenpiteissä kulkee saavutettavuuden näkökulma: verkkoa ja etäyhteyksiä hyödyntäen taataan laadukkaiden ohjauspalveluiden saatavuus korkeakoulutetuille työnhakijoille myös kaupunkikeskusten ulkopuolella. Toisaalta myös Lapin alueen elinkeinoelämä saa käyttöönsä työvoimaa, jolla on työelämän tarpeisiin vastaavaa, ajantasaista osaamista.

Hankkeen yksi näkyvä tuote ovat uraohjauksen verkkosivut, joilta löytyy ohjausta ja neuvontaa urasuunnitteluun sekä kalenteri ajankohtaisiin urasuunnitteluun liittyviin tapahtumiin Lapin alueella. Osoite on www.lapinuraohjaus.fi

 

Lisätietoja hankkeesta: 

Projektipäällikkö Piia Kilpimaa, etunimi.sukunimi(a)ulapland.fi, p. 040 4844 424

Suunnittelija Krista Rautio,  etunimi.sukunimi(a)ulapland.fi, p. 040 4844 475

Suunnittelija Johanna Sirviö, etunimi.sukunimi(a)ulapland.fi, p. 040  4844 199

 

Hakeutuminen uraohjaukseen: uraohjaus(a)ulapland.fi. Voit myös täyttää uraohjauslomakkeen tästä.

Huom! Hankkeen uraohjaus on kesälomalla 27.6. - 31.7.2016 välisen ajan. Ohjaukseen voi ilmoittautua tuolloinkin, mutta käsittelemme ilmoittautumiset lomajakson jälkeen.