​        ely pieni.jpg         Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen
 

Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen –hankkeessa (ESR) 1.2.-31.12.2014  selvitettiin, miten Lapin alueen korkeakouluissa opiskelevien nuorten uraohjausta voitaisiin tehostaa jo opiskeluvaiheessa niin, että nuoret sijoittuvat valmistuttuaan nopeasti työelämään ja valmistumisen jälkeinen työttömyys pystytään ehkäisemään ainakin niiltä osin, kun se liittyy puutteellisiin taitoihin ja tietoihin työnhaussa, verkostoitumisessa ja työelämäkontaktien luomisessa. Selvityksessä kartoitettiin uraohjauksen kohteiden sekä uraohjausta tekevien toimijoiden kokemuksia uraohjauksesta sekä näkemyksiä uraohjauksen ja mentoroinnin kehittämiseksi. Tukena projektin toteutuksessa toimi asiantuntijaohjausryhmä, jossa oli edustajia Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalveluista, Lapin ammattikorkeakoulusta, työnantajataholta sekä opiskelijataholta.

Hanke sai alkunsa Lappia ja koko maata koskevasta työvoimatilanteesta, jota leimaa nuorten korkeasti koulutettujen työttömyys ja sen pitkittyminen. Toimenpiteitä työttömyyden kasvun ja pitkittymisen ehkäisemiseksi tarvitaan.

Hankkeen tuloksena on syntynyt esiselvitys, jossa kuvataan korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen ja mentoroinnin tämän hetkistä tilaa ja kehittämisehdotuksia uraohjauksen, mentoroinnin ja verkostojen kehittämiseksi. Selvityksen materiaali koostuu pääasiassa Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijoille ja opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle sekä Lapin alueen työnantajille ja ammattijärjestöjen edustajille tehdyistä kyselyistä. Esiselvityksen lisäksi hankkeen tuloksista on koottu opas, johon tulokset ja kehittämisehdotukset on koottu tiivistetysti.

Oppaaseen voit tutustua tästä linkistä: Mentoroinnin ja uraohjauksen kehittäminen - tiivistetty opas kehittämisideoista.

Hankkeen tuloksien pohjalta suunnitellaan laajempi hanke, jossa kehittämisideoita kokeillaan ja otetaan käyttöön.


Lisätietoa:

Projektipäällikkö Piia Kilpimaa, p. 040 4844 424040 4844 424, piia.kilpimaa(at)ulapland.fi